Medlemsregister

Medlemsregistret finns på Båtunionens hemsida.
Här kan du kontrollera att dina kontaktuppgifter är riktiga och anmäla dig för vakt, sjösättning mm.
Läs mer.

Rättningar av dina medlemsuppgifter och frågor om medlemskap, e-post: tbsregister@trbs.se

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in