SEGEL / MOTOR

Seglingskommittén anordnar seglingar varje onsdag under sommaren. Dessa avslutas med ärtsoppa i klubbhuset. Vi ordnar även en sommarnattssegling som säsongsinledning och avslutar med Ålands Race till Mariehamn. Vidare blir det sommarsegling i juni och Jungfrutriangeln i september, båda öppna kappseglingar. Under vintern blir det temakvällar och studiebesök. Det kan vara besök på ett segelloft, väderkurser eller instruktion i användning av GPS, för att ta några exempel.

Det är vi som är seglingskommittén

Motorbåtskommittén anordnar bland annat utbildningar för klubbens medlemmar.

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in