Sommarnatt

 

Trollbäckens Båtsällskap TBS inbjuder till

Sommarnatt

13-14 Juni 2014

 

Regler: Kappseglingarna genomföres i enlighet med kappseglingsreglerna (KSR), Svenska Seglarförbundets utgåva 2013-2016, SRS-reglerna, klassregler samt seglingsföreskrifter.

Klasser: SRS enskrov kölbåt. Avdrag för undanvindssegel får göras senast 2014-06-09.

Villkor för deltagande: Båt skall vara ansvarsförsäkrad och utrustad med VHF eller mobiltelefon. Max antal deltagande båtar är satt till 30 registrerade och betalda.

Bana: Ca. 50 NM och är förlagd i delvis oprickade vatten mellan Östra Stendörren – Nämdöfjärden -Mysingen – Nåttaro – Utö.  Exakt bansträckning meddelas senare. OBS! Ändrad. Se nedan.

Starttid: l:a start 2013-06-13 kl 19.00 för båt med SRS-tal 1.000 Målgång under lördagen på Mysingen väster om Utö gruvbrygga.

Startsystem: Omvänd startordning dvs. individuell start efter SRS-tal. Start sker efter GPS tid och passertider registreras på målgångkortet som lämnas till arrangör efter målgång.

Regattamiddag: Kvällen avslutas med mingel och prisutdelning på bryggan kl 19.00 och middag kl 20:00. Vänligen meddela i samband med betalning antal deltagare på middag.

Anmälan/Viktig info: Anmälan sker genom e-post meddelande till:  njlindskog57@gmail.com med rubriken ”SOMMARNATT 2014” och skall innehålla uppgifter om:
-Skepparens namn, -Båttyp, -Båtnamn, -Segel nr, -SRS-tal (med eller utan undanvindssegel),  -Klubb, -Mobilnummer/VHF, -Antal personer till middagen samt -Konto för ev. återbetalning.

Startavgiften på 350 kr skall vara på konto senast 2013-06-05 till Swedbank: 8327-9934950199-0 för att anmälan skall vara giltig.

Deltagarlista, Bana, seglingsföreskrifter, starttider kommer att finnas att hämta på www.trbs.se senast onsdagen den 7 juni.

Upplysningar genom :

Johan Lindskog      070-289 8306, njlindskog57@gmail.com
Olle Lindström  070-821 2886

Bansträckning Sommarnatt 2014 rev C

Loggblad sommarnatt 2014 rev B

Starttider Sommarnatt 2014

Seglingsföreskrifter 2014 Pa01

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in