Åland Race

Trollbäckens Båtsällskaps
Inbjudningssegling
ÅLAND Offshore RACE 20 – 22 september 2018

SRS-tävling för kölbåtar med jaktstart

Bana (Etapp 1)
Start vid Östra Stendörren, torsdagen den 20/9 2018.
Målgång sker i Mariehamn, Västra hamnen. Total längd 74 nm.
Se seglingsföreskrifterna för detaljer.

Program i Mariehamn
Dusch och bastu, sedan en gemensam middag på restaurang Nautical, fredag kl. 19.00 (sv.tid)
Därefter prisutdelning av Etapp 1.

Bana (Etapp 2) 
Skepparmöte på lördag kl. 08.00 (sv.tid)
Då lämnas all information om etapp 2 (ca 38 Nm), även denna segling avslutas med bastu, middag, prisutdelning för hela regattan på Blidö hamnkrog.

Anmälan senast 13 september
Anmälan via mail till leif.r.johansson@bredband.net . Uppge klass (DH eller SRS A), skeppare, båt, segelnr, båtnamn, SRS-tal och mätbrevsnummer Exxxx, klubb, besättningsantal samt mobilnummer och VHF-anrop. Om AIS finns ombord, uppge även MMSI-nummer i anmälan.
Ändring av SRS-tal får göras t.o.m. 2018-09-13.
Notera även antal ätande till respektive middagar (se nedan för justering).

Startavgift
Startavgiften 500:- betalas in till Leif Johansson,
Swedbank konto 8327-9, 9349501990 senast 13/9.
Glöm ej ange avsändare (Båtnamn) i meddelanderutan.

Övrigt
För deltagande i DH klass krävs personlig PLB eller AIS sändare för båda i besättningen. DH seglas i enligt SRSs. I SRS A är minsta besättningsantal 3 personer. VHF måste finnas ombord. Båda delseglingarna räknas ihop för en total resultatlista. Hamnavgifter betalas direkt till resp. hamnkapten. Avviker ni från inbokad middag debiteras ni 50% av kuvertavgiften. Justering av middagsgäster kan göras fram till start 20/9.

För info ring
Leif R Johansson 070-793 1703
Göran Ricking 070-698 3341

All info såsom föreskrifter, startlistor o.dyl hämtas på TBS hemsida alternativt TBS Åland Offshore Race på Facebook

Seglingsföreskrifter – TBS Åland Offshore Race 2018 Version 1.0

Aktuellt 
Bifogar Allmän information samt uppdaterade seglingsföreskrifter. Vidare så får Ni redan nu information kring era tilldelade tider för middag i Mariehamn respektive Blidö. Viktigt att Ni respekterar dessa tider då vi är väldigt många och vi har lite utrymme till omfördelningar. 
Ni får också Loggblad för Etapp 1…Viktigt att Ni fyller i den med samtliga rundningstider samt MÅLGÅNGSTID (Svensk GPS tid) 

Deltagarlista med Starttider Åland Offshore Race 2018, även på facebook  

Seglingsföreskrifter – TBS Åland Offshore Race 2018 Version 2.0

Allmän Info TBS Åland Offshore Race 2018

Mariehamn Middagstider

Loggblad Åland Race 2018 Etapp 1

Blidö MIddagstider

Tävlingsledningen för TBS Åland Offshore Race 
Göran & Leif 

 

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in