Sommarnatt – Bansträckning 2011

Sommarnatt

10-11 Juni 2011

1.Start Östra Stendörren N 59,11,13 O 18,30,07

Ny sträckning –> fri väg till Franska Stenarna

2. V, N, O Franska stenarna N 59,14,85 O18,39,90

Ny sträckning – > fri väg till Kvinnoholmen

3. O Kvinnoholmen N 59,08,15 O 18,36,20

4. V Fjärdlång N 59,03,65 O 18,31,15

5. O, S Nedergårdsö N 59,00,40 O18,28,10

6. S Kullbäling N 59,00,00 O 18,23,50

7. N Långbäling N 58,59,85 O 18,23,55

8. V, S, O Örngrund N 58,53,85 O 18,01,40

Ny sträckning 2011:

9. O, N Rånögrund (Grön Prick) N 58,56,77 O 18,09,52

10. N, V Blacken N 58,56,40 O 18,05,14

12. V, S, O Örngrund N 58,53,85 O 18,01,40

13. V, N Stora Mysingeholm N 59,00,16 O 18,15,65

14. V, N, O Fläsklösan N 59,00,65 O 18,17,73

15. Mål enligt skiss

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in