Anmälan båtbyte

Medlems skyldighet att anmäla båtbyte som innebär förändrat platsbehov

När medlem planerar byte till större eller mindre båt, kan det också ställa krav på större eller mindre plats vid brygga eller vid vinteruppläggning. Andra medlemmars platser kan komma att påverkas och därför måste föreningen i god tid få informationen för att undersöka om och hur detta kan möjliggöras.

Följande gäller:
Medlem är skyldig att till hamnkapten och varvschef, i förväg, anmäla båtbyte som innebär att större eller mindre brygg- eller vinterplats kommer att behövas.

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan till föreningen. Svar meddelas snarast.

Vid utebliven anmälan riskerar medlemmen förlora sin plats.

 

Formulär ansökan om båtbyte

Fält markerade med * är obligatoriska


Förnamn*:

Efternamn*:

Medlemsnummer*:

Adress*:

Postnummer*:

Ort*:

Epost*:

Mobiltelefon*:

Datum för planerat byte*:

Bryggplats-sommarplats
Uppläggning-vinterplats

SegelbåtMotorbåtMotorseglareRoddbåt/Snurrebåt

Båtmodell*:

Längd (m)*:

Bredd (m)*:

Djup (m)*:

Vikt (Kg)*:

Försäkringsbolag*:

Försäkringsnummer*:

Jag bekräftar att lämnade uppgifter är korrekta och godkänner att uppgifterna sparas i TBS register.

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in