TBS Styrelse

E-post till styrelsen :
 styrelse@trbs.se

Ordförande
Leif R Johansson
070-793 17 03
ordforande@trbs.se
Sekreterare
Anna Sandberg Bremberg
Tel: 070-475 02 97
Sekreterare@trbs.se
Varvschef (inkl. maskinansvarig tills vidare)
Rolf Elwin
073-262 34 73
varvschef@trbs.se
Hamnkapten
Gunnar Klintarp
070-355 12 75
hamnkapten@trbs.se
Administration och informationsansvarig
Johan Lindström
072-521 76 27
tbsregister@trbs.se
Kassör
Ingemar Hansson
076-142 41 66
kassor@trbs.se
Miljöansvarig
Magnus Montgomery
070-814 45 85
miljo@trbs.se
Ungdomssektionen
Maria Suneson Walldow
070-834 40 01
ungdomssektionen@trbs.se
Seglingssektionen
Axel Schäring
070-50 90 642
segling@trbs.se