Segel och Motorsektionen

Trollbäckens båtsällskap har en omfattande verksamhet inom Segel- och Motorsektionerna. Under denna meny finner du mer information om vad detta innebär och hur arbetet går till.

Seglingskommittén anordnar seglingar varje onsdag under sommaren. Dessa avslutas med ärtsoppa i klubbhuset. Vi ordnar även en sommarnattssegling som säsongsinledning och avslutar med Ålands Race till Mariehamn. Vidare blir det sommarsegling i juni och Jungfrutriangeln i september, båda öppna kappseglingar.

Under vintern blir det temakvällar och studiebesök. Det kan vara besök på ett segelloft, väderkurser eller instruktion i användning av GPS, för att ta några exempel.

Motorbåtskommittén anordnar bland annat utbildningar för klubbens medlemmar.