Seglingssektionen

Trollbäckens båtsällskap har en omfattande verksamhet inom Segel- och Motorsektionerna. Under denna meny finner du mer information om vad detta innebär och hur arbetet går till.