Främmande arter i vår kustmiljö

Rapportera främmande arter i vår kustmiljö.
I Sveriges hav, sjöar och vattendrag finns idag över hundra främmande arter. Flera av dessa bedöms vara invasiva. Har du sett en krabba i Stockholms skärgård eller något annat djur eller en växt som verkar främmande i vår kustmiljö? Främmande arter i vatten har ofta tagit sig hit via fartygs barlastvatten eller skrovpåväxt, men kan sedan spridas vidare, bland annat via fritidsbåtar och fiskeredskap.

Vissa främmande arter blir invasiva. De kan orsaka allvarlig skada på ekosystem och infrastruktur eller sprida sjukdomar till inhemska arter vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Du som tillbringar mycket tid i, intill och på vattnet kan bidra till kunskapsläget! Om du hittar en främmande art, rapportera ditt fynd. Du kan göra det via webbtjänsten Rappen (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU). Här finns också foton och information tillgängligt.

I bifogade pdfer får du bilder, information om främmande arter och hur du kan rapportera fynd.

Lise-Lotte Anglén
Enheten för Hållbarhet och mobilitet
Tyresö kommun