Om seglingssektionen

Inom Segelsektionen har vi en omfattande verksamhet för klubbens medlemmar. Vi ska verka för alla medlemmars intresse och välkomna alla till våra aktiviteter och utbildningar.

Aktiviteterna ska ha inriktning på social samvaro och främja våra medlemmars kunskap om segling, sjö och hav. Vi anordnar återkommande aktiviteter som våra onsdagsseglingar, årliga aktiviteter som Åland Race och Kräftköret. Det genomförs också ett antal utbildningar och föredrag. Vi försöker att genomföra aktiviteter under hela året och anpassar dessa efter behov och intresse. Vill ni se speciella arrangemang så tar vi gärna emot idéer om detta.

Under denna meny hittar ni ytterligare information om planerade aktiviteter men också annan segelinriktad information.

Om ni har frågor och funderingar så kontakta oss i seglingssektionen.
Ni kan också skicka e-post till segling@trbs.se

Seglingssektionen
Axel Schäring,  070-50 90 642
Göran Ricking
Conny Sparrwardt