TROLLBÄCKENS BÅTSÄLLSKAP

är en idell förening som drivs helt av medlemmarna själva. Verksamheten bygger på att alla ställer upp med vaktgång, arbetsplikt och deltagande vid sjösättning och upptagning. På så vis har vi i egen regi åstadkommit en trevlig och väl fungerande båtklubb till en rimlig kostnad för klubbens medlemmar.

Välkommen med din intresseanmälan

AKTUELLT

Samråd om småbåtshamnen i Vissvass

2019-06-09

Trollbäckens Båtsällskap inbjuder härmed närliggande fastighetsägare till fastighet Vissvass 1:6, Tyresö kommun, till samråd enligt Miljöbalken kap 6 för tillstånd för vattenverksamhet gällande småbåtshamnen i Vissvass.  Ett samrådsmöte hålls i Ladan vid Vissvass småbåtshamn den 17 juni 2019 kl. 18.00.  Mer info i bifogade pdf. TBS_samråd_följebrev närliggande Samrådsunderlag TBS_190514

Läs mer

Bra start på onsdagsseglingarna

2019-05-09

2019 års första kvällskör är genomfört. Kvällen började med ganska hårda vindar och ringrostiga besättningar. Seglingsledningen fick ut startbojen  “fem i tolv”. Tack Johan Lindskog för att Mia-T agerade bojbåt. Nu är linjen där i fin linje med brygga 4:a. Nu är förstås alla galet nyfikna på hur det gick. Jo, pallplatserna blev så här […]

Läs mer

Onsdagsseglingar

2019-05-04

Onsdagen den 8 maj startar vi våra onsdagsseglingar vid Vissvass.

Läs mer

TBS nyhetsbrev

2019-04-29

Aktuellt från Hamnkapten, om bryggor, el och markjobb

Läs mer

Seglarskolan

2019-04-24

Här finns datum och anmälan för årets seglarskola.

Läs mer
Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö