Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 23 mars kl 18.30 i Pilgrimskapellet och digitalt. Mer information finns under Medlemssidor/Årsmöte 2023

Nu finns även verksamhetsberättelsen för 2022 tillgänglig på samma sida. OBS att sidan kräver inloggning med lösenord.

Klubberbjudande

MpitoMarine kampanj

I samarbete med Robline så har vi paketerat ihop ett antal erbjudanden som vi hoppas är intressant för Segelsektionen och övriga i klubben. Detta erbjudande ger oss på TBS möjligheten att göra inköp direkt från leverantören till pressade priser på många produkter.

Främmande arter i vår kustmiljö

Rapportera främmande arter i vår kustmiljö.
I Sveriges hav, sjöar och vattendrag finns idag över hundra främmande arter. Flera av dessa bedöms vara invasiva. Har du sett en krabba i Stockholms skärgård eller något annat djur eller en växt som verkar främmande i vår kustmiljö? Läs mer här

Ändringar av varvets mailadresser

För att förbättra vår service till medlemmarna har varvet en ny mailadress, varvet@trbs.se. Denna mailadress går till en funktionsbrevlåda som hela varvsledningen och planbasgruppen bevakar. Det innebär att du snabbare kommer kunna få svar på dina frågor till varvet.

De gamla mailadresserna torrsjo@trbs.se, planbas@trbs.se, mastkran@trbs.se  och vicevarvschef@trbs.se kommer fasas ut. De gamla adresserna är nu också borttagna på hemsidan.

Mailadresserna varvschef@trbs.se och maskin@trbs.se kommer att finnas kvar men dessa bevakas enbart av varvschefen respektive maskinchefen och ska användas när dessa behöver kontaktas personligen.

Viktig information inför torrsättning

Då BAS är stängt för tillfället så vi har svårt att göra mailutskick med information.

Den 17 september börjar vi torrsätta båtar inför vintern.

Vi vill påminna om att innan dess så ska din plats vara röjd från gräs och sly. Din pallning, bockar, stöttor och vagga ska vara iordningställda och hopsamlade på din plats. Det gäller även om du ska ta upp den sista torrsättningsdagen. Orsaken är att vi kan behöva ställa av båtar på angränsande platser och behöver kunna köra in med subliftarna.

Innan sjösättningarna ska vi fördela om platser i den nedre delen av A-gången (från F-gången ner mot bryggan) och i D-gången mot TBK-staketet. För dig som inte vet vilka gångar som är vilka så är A-gången den som går längs med åkern ner till parkeringen, D-gången är den som går längs med staketet mot TBK och F-gången är den som går från skrovmålet och bort till A-gången.

Vi planerar att utföra arbetet den 10 september. De båtägare som berörs kommer vi försöka hinna informera så fort BAS är igång igen.

Vi kommer behöva arbetspliktiga som hjälper till att slå gräs, röja sly, städa och flytta bockar, vaggor och pallning lördagen den 10 september. Så fort BAS är igång kommer vi försöka lägga upp ett schema för arbetsplikt att anmäla sig på.