Funktionärer

HAMNKAPTEN
Ansvarar för hamn- och bryggors utveckling och underhåll samt bryggplatsfördelning för medlemmarna och vakttjänstens planering.

Gunnar Klintarp

Hamnkapten
Gunnar Klintarp
070-355 12 75
hamnkapten@trbs.se
Vaktchef
Ansvarar för fördelning av vakter och vaktsystemets efterlevnad.
Sabina Nemquist
vakt@trbs.se
073-916 52 50

Nyckelhantering
Bo Rydberg, 073-416 23 97
Nycklar@trbs.se


BRYGGBASAR
Bryggbasens uppgift är att underhålla sin brygga.

Ansvarar för brygga 1 i Vissvass
Mikael Haraldsson, 070-875 91 71

Ansvarar för brygga 2 i Vissvass
Per Ericson, 070-792 22 68

Ansvarar för brygga 3 och 6 i Vissvass
Reijo Kujala, 070-869 12 74

Ansvarar för brygga 4 i Vissvass
Caj Jansson, 070-935 97 04

Ansvarar för brygga 5 i Vissvass
Robert Arnald, 070-765 65 07

Bryggbas för Storängshamnen
Knut Andersson, 073-410 13 33
Biträdande Patrik Sjölander, ‭073-526 19 17‬

Elansvarig
Åke Gustafsson, 070-830 14 55
Tomas Brommund 070-300 66 28


VARVSSEKTIONEN
Planerar alla arbeten på varvet, anskaffar fasta och rörliga varvsanordningar inom ramen för styrelsens beslut. Tar vård om fasta anläggningar, maskiner och verktyg. Utbildar funktionärer för varvsverksamheten.     

Rolf Elwin

Varvschef
Rolf Elwin
073-262 34 73
varvschef@trbs.se


VARVSFUNKTIONÄRER

Mastkransansvarig
Michael Nordengren
070-9990611
varvet@trbs.se

Torr- och sjösättning
Ansvarar för planering av torr- och sjösättningar samt vinterplatskön

Varvschef Rolf Elwin, 073-262 34 73 
Vice varvschef, vakant

Tor Swartling, 070-160 11 71
Pelle Sjöstrand, 070-396 63 20
varvet@trbs.se
Telefon till tjänstgörande planbas, 070-214 73 26 (bemannas under torr- och sjösättningsdagar)

Ansvarig SKROVMÅLET
Lena Fagerud, 070-940 44 08

INFORMATIONSSEKTIONEN
Ansvarar för hemsidan

Samordningsansvarig i styrelsen
Johan Lindström
072-521 76 27
tbsregister@trbs.se

Hemsida och mailadministration
Inger Klasson
Hanterar informationsfrågor och uppdateringar på hemsidan
information@trbs.se

Roger Larsson
Ansvarar för hemsidans tekniska plattform och mailsystem
webmaster@trbs.se

IT och teknikgruppen (inkl kameraövervakning)
Jan Lundberg
Roger Larsson
it@trbs.se


REGISTERANSVARIG
TBS har byggt upp ett administrativt system på Båtunionen.se. Här finns uppgifter om medlemmarna, bryggor, tider för sjösättning och upptagning, vakter och mycket mer. Detta register ligger även till grund för vår ekonomihantering.

Johan Lindström
072-521 76 27
tbsregister@trbs.seSEGLINGSSEKTIONEN
Genomför kurser, sammankomster och andra arrangemang för att stimulera intresset för gemensamma aktiviteter bland segelbåtsägarna. Utser ombud till distriktsförbundsmöten och seglingsnämnd. Arrangerar kappseglingar.

Sektionsledare, segling
Axel Schäring, 070-50 90 642
segling@trbs.se

Funktionärer/Specialister
Conny Sparrwardt, 070-601 31 18
Göran Ricking, 070-698 33 41
Axel Arleij, 070-757 42 67

UNGDOMSSEKTIONEN
Ansvarar för TBS seglarskola för barn och ungdom

Katharina Sparrwardt
070-924 53 42
ungdom@trbs.se

Katharina Sparrwardt
Conny Sparrwardt
Wille Sunesson
Johan von Matern
Maria Sunesson Waldow
Malin von Goes

VALBEREDNING

Sammankallande
Helena Kilström, 070-860 48 40

Tomas Kilström, 070-517 57 91
Tor Swartling, 070-160 11 71
Hedde Lundgren, 073-390 30 30

E-post till valberedningen: valberedning@trbs.se