Funktionärer

HAMNKAPTEN
Ansvarar för hamn- och bryggors utveckling och underhåll samt bryggplatsfördelning för medlemmarna och vakttjänstens planering.

Gunnar Klintarp

Hamnkapten
Gunnar Klintarp
070-355 12 75


Vaktchef
Ansvarar för fördelning av vakter och vaktsystemets efterlevnad.
Tomas Ivö, 070 – 523 80 06

BRYGGBASAR
Bryggbasens uppgift är att underhålla sin brygga.

Ansvarar för brygga 1 i Vissvass
Mikael Haraldsson, 070-8759171

Ansvarar för brygga 2 i Vissvass
Bengt Gingsjö, 070-6155195

Ansvarar för brygga 3 och 5 i Vissvass
Reijo Kujala, 070-8691274

Ansvarar för brygga 4 i Vissvass
Robert Arnald, 070-765 65 07

Bryggbas för Storängshamnen
Knut Andersson, 073-4101333

Bojbåten
Bengt Karlsson, 070-6552456
Karl Erik Ekholm, 070-7250695

Elansvarig
Åke Gustafsson, 070-830 14 55
Tomas Brommund 070-300 66 28


VARVSSEKTIONEN
Planerar alla arbeten på varvet, anskaffar fasta och rörliga varvsanordningar inom ramen för styrelsens beslut. Tar vård om fasta anläggningar, maskiner och verktyg. Utbildar funktionärer för varvsverksamheten.     

Rolf Elwin

Varvschef
Rolf Elwin
070-692 49 56Stefan Hermansson

Maskinansvarig
Stefan Hermansson 
073-633 51 09VARVSFUNKTIONÄRER

Mastkransansvarig
Michael Nordengren
070-9990611

Torr- och sjösättning
Ansvarar för planering av torr- och sjösättningar samt vinterplatskön

Varvschef Rolf Elwin, 070-692 49 56 
Vice varvschef Jörgen Engberg, 070-355 63 99

Tor Swartling, 070-160 11 71
Pelle Sjöstrand, 070 396 63 20

Telefon till tjänstgörande planbas, 070-214 73 26 (bemannas under torr- och sjösättningsdagar)


INFORMATIONSSEKTIONEN
Ansvarar för hemsidan

Samordningsansvarig i styrelsen
Johan Lindström
072-521 76 27

Hemsida och mailadministration
Inger Klasson
Hanterar informationsfrågor och uppdateringar på hemsidan

Roger Larsson
Ansvarar för hemsidans tekniska plattform och mailsystem


IT och teknikgruppen
Inkl kameraövervakning


REGISTERANSVARIG
TBS har byggt upp ett administrativt system på Båtunionen.se. Här finns uppgifter om medlemmarna, bryggor, tider för sjösättning och upptagning, vakter och mycket mer. Detta register ligger även till grund för vår ekonomihantering.

Johan Lindström
072-521 76 27Nyckelhantering
Bo Rydberg
073-416 23 97

SEGLINGSSEKTIONEN
Genomför kurser, sammankomster och andra arrangemang för att stimulera intresset för gemensamma aktiviteter bland segelbåtsägarna. Utser ombud till distriktsförbundsmöten och seglingsnämnd. Arrangerar kappseglingar.

Sektionsledare, segling

Roger Andersson, 073-429 87 84


Conny Sparrwardt, 070-601 31 18
Göran Ricking

Funktionärer/Specialister
Jari Niemi, 076-212 97 87
Axel Schäring

UNGDOMSSEKTIONEN
Ansvarar för TBS seglarskola för barn och ungdom

Katharina Sparrwardt
070-924 53 42

Katharina Sparrwardt
Conny Sparrwardt
Magnus Montgomery
Wille Sunesson
Jesper Kujala
Bo Wergedal
Martin Völker
Johan von Matern
Maria Sunesson Waldow
Roger Andersson

VALBEREDNING

Sammankallande
Göran Lindgren, 070 676 95 61

Mats Bejbom, 070 513 12 64
Helena Kilström, 070 860 48 40
Niclas Mastelle, 070 363 64 14

E-post till valberedningen: