Utbildningar

Förar- och Kustskepparintygskursen hösten/vintern 2021

Distanskurs via Zoom (uppkopplings länk översänds i förväg). Jag kommer att erbjuda en ”förträff” ca. en vecka innan kursstart för att kontrollera att tekniken fungerar och besvara frågor.
Kursupplägg Förarintyg och Kustskepparen läses bitvis tillsammans. Först läses Förarintyget tre kurskvällar förarintyg. Sedan läses föraren och kustskepparen tillsammans, fyra kvällar för det som berör båda kurserna. Avslutningsvis fyra kvällar som enbart berör kustskepparen.
Förarintygskursen startar måndagen den 6 september och är på sju måndagskvällar mellan kl. 18.00 – 21.00.
Kursavgift 1500 kr (för TBS klubbmedlem 1200 kr)

Kustskepparintygskursen startar den 27 september och är på åtta måndagskvällar mellan kl. 18.00 – 21.00. Förkunskapskrav är förarintyget och båtpraktik, se nedan, för att kunna skriva kustskepparprovet.
Kursavgift 1500 kr (för TBS klubbmedlem 1200 kr)

Kombinerad Förarintygs- och Kustskepparintygskurs För dig som vill klara av både under våren 2021 så är det möjligt att delta i båda kurserna,
Kursavgift 2 200 kr för båda (för TBS klubbmedlem 1750 kr). Samma pris för dig som har ett gammalt Förarbevis eller Skärgårdsskeppare och vill repetera förarintygskursen innan själva Kustskepparintygskursen.

Examination 650 kr, betalas direkt till examinatorn från NFB ( www.nfb.a.se ). När man tar Förarintyget så tillkommer 50 kr för intygsboken. För er som bor på andra platser i Sverige tar jag fram uppgifter på vem eller vilka ni kan kontakta för att skriva provet på hemmaplan.

Båtpraktik Kustskepparen är ett obligatoriskt körkort till sjöss för de som vill köra (framföra) en båt som är större än 12 x 4 m. Därav finns det ett krav på att man genomfört ett handlett pass på ca 4 tim.
Jag kommer arrangera separata båtpraktikpass, kostnad 700 kr. För er som inte bor här i Stockholmstrakten så går det utmärkt att ta hjälp av någon som redan har Kustskepparintyget för att genomföra övningspasset. Jag kommer att sända över information om vad som skall ingå i övningspasset. Den möjligheten är givetvis öppen även för er i Stockholmstrakten.

Kurslitteratur och övningssjökort.
För kursen är det lämpligt att man har en kursbok och övningsmaterial. Jag rekommenderar boken Navigering & Sjömanskap av Jonas Ekblad, som täcker in båda kurserna och lite till, det finns även en övningsbok men den är inte nödvändig. Det finns andra böcker på marknaden men jag tycker personligt att den här är mest pedagogisk.
Ni behöver även övningssjökort, Kort 616 övningssjökort, förarintyg östkusten över Dalarö-Nynäshamn-Huvudskär. Det finns motsvarande för västkusten men de övningar vi jobbar med är för Kort 616.

En passare för att mäta avstånd och fart samt för att ta ut kompasskurs, en transportör eller kurslinjal. Kurslinjalen är lättare att förstå sig på, men det är som att ta bilkörkort för automatlåda. Det är lätt att använda kurslinjalen om man har lärt sig transportören men går knappast att använda transportören om man lärt sig med kurslinjalen. Dessutom är kurslinjalen ömtålig och går lätt sönder. Passare och transportör/kurslinjal är inte primärt övningsprylar utan tänkt att ha i båten i framtiden.

Materialet kan köpas i en affär som säljer båttillbehör eller med fördel beställas på nätet hos någon näthandlare. Har man sedan tidigare en annan kursbok eller kan låna en sådan går det utmärkt, den bör inte vara äldre än ca 10 år.

Jag kommer att dela ut ett kursschema för vilka kapitel vi går igenom per kväll för egen läsning, som bygger på ovan nämnda bok. Har man en annan bok så kommer inte sidangivelsen stämma utan man får jämföra innehållsförteckningen och rubriker. Det är som med matematik alla moment är med men författarna väljer olika sätt att beskriva det på.

Kursbeskrivningar Förarintyget
Även kallat Skärgårdsskeppare, är en grundläggande navigationsutbildning för alla som vill kunna ge sig ut i med båt på egen hand. Det ger 5–10 % rabatt på båtförsäkringen, och är ett krav om man vill hyra båt.
Utbildningen varvar föreläsningar, utbildningsvideo med praktiskt sjökortsarbete.

  • Hur sjökortet fungerar inkl., symboler i sjökortet och hur man läser det
  • Utprickning i farleden och av grund, inklusive internationella utprickningssystemet
  • Hur man lägger ut en kurs och tar ut bäring. Positionsbestämning, latitud och longitud.
  • Uträkning av distans eller fart.
  • De internationella väjningsreglerna och uppträdande till sjöss.
  • Lanternor och hur man navigerar i dimma och mörker.
  • Säkerhet och nödsituationer

Kursbeskrivning Kustskepparintyget
Kursen tar vid där förarintyget slutade och tyngdvikten på kursen är navigering över öppet hav och nattnavigering inne i skärgård med fyrar och lanternor. Utbildningen varvar föreläsningar, utbildningsvideo med praktiskt sjökortsarbete. Kustskepparintyget är ett krav (körkort) för att få framföra fritidsskepp, det vill säga fartyg som är längre än 12 och bredare än 4 m, samt om man vill hyra båt i medelhavet eller andra platser.

Anmälan görs genom att betala kursavgiften antingen på Swish 073-20 26 100 eller konto
6197-420 708 448 (Handelsbanken) OBS! Det har ibland klippt efter 12 tecken så det är viktigt att ni börjar med ert eget namn i anmälan.

Skicka även din e-postadress, namn och telefonnr till mig, se nedan. Sedan vet jag vem jag ska kontakta om det är någon information som behöver kompletteras. Jag bekräftar att pengarna kommit fram per mail.

För frågor kontakta mig/läraren, Dan Lems, på E-post:  eller
tel.: 073-20 26 100.
Jag har hållit dessa kurser under 20 år för studieförbund, företag och båtklubbar.