Utbildningar

Regelkväll med Per Englund, domare
Torsdag den 23 februari klockan 18:30

Den här genomgången vänder sig till dig och din besättning som seglar i Trollbäckens BS.
Per är domare och har stor erfarenhet av att döma. Fram för allt dömer Per J/70 sprint där det är direktdömning som gäller. Men även som domare för Lidingö Runt, Gotland Runt och andra kända tävlingar.

Den här kvällen kommer Per gå igenom kappseglingsreglerna och ge en lång rad praktiska exempel. Fokus kommer vara att segla säkert på onsdagsseglingarna och vad man ska tänka på om man t.ex. anmäler sig till Ornö Runt. Han har också lovat att ge tips om hur man kan använda reglerna för att få taktiska fördelar.

Om du har en regelbok, ta gärna med den. Har du frågor, ta med dom också!

Plats: Klubbhuset, Storängen (kan komma att ändras vid stort deltagarantal)
Anmälan: senast 9/2 på mail valkyria11362@gmail.com Uppge namn på de som ska delta.
För frågor, kontakta Göran 070-698 33 41
Varmt välkomna!
/Seglingskommittén