TBS Åland Offshore race 2024

Trollbäckens Båtsällskaps Inbjudningssegling
ÅLAND OFFSHORE RACE 12 – 14 september 2024
SRS tävling för kölbåtar med jaktstart

Bana (Etapp 1):
Start vid Östra Stendörren torsdagen den 12/9 2024.
Målgång sker i Mariehamn, Västra hamnen. Total längd 74nm. Se seglingsföreskrifterna för detaljer.
Program i Mariehamn:
Dusch och bastu, sedan en gemensam middag på restaurang Nautical, fredag kl. 19.00 (svensk tid) Därefter prisutdelning av etapp 1
Bana (Etapp 2) :
Skepparmöte på lördag kl. 08.00 (svensk tid) Då lämnas all information om etapp 2 (ca 38 Nm), även denna segling avslutas med bastu, middag, prisutdelning för hela regattan på Blidö hamnkrog.
Anmälan senast 6 september
Båtar, eller båtar med tävlande, från Ryssland eller Belarus får inte delta.
Anmälan via mail till alandrace@trbs.se . Uppge klass (DH Double handed eller FC Full Crew), skeppare, båt, segelnr, båtnamn, SRS tal inkl.mätbrevID, klubb, VHF anrop, mobilnuimmer samt namn på samtliga i besättningen. Om AIS finns ombord, uppge även MMSI nummer i anmälan. Ändring av SRS tal får göras t.o.m. 2024 09 06.
Notera även antal ätande till respektive middagar (se nedan för ev. justering av antalet).
Betalning sker till resp. restaurang OBS ej kontant betalning.
Startavgiften 700:- betalas in till Trollbäckens Båtsällskap, SWISH nummer 1230027672 senast 6/9 . Glöm ej ange ÅOR samt Båtnamn i meddelanderutan.
Efteranmälan kan endast ske via telefonkontakt och kan accepteras i mån av plats fram till 11/9 mot förhöjd startavgift 1200: och endast med högsta SRS tal för respektive klass(SRS alt SRSs).
Övrigt:
För deltagande i DH klass krävs personlig PLB eller AIS sändare för båda i besättningen. I FC är minsta besättningsantal 3 personer.
Nytt för 2024 är att namn på samtliga i besättningen ska anges i anmälan senast 6/9 2024. Detta för att öka säkerheten sam t i ev. dialog med Ålands sjöbevakning. Det är ett skepparansvar att samtliga besättningsdeltagare har med sig giltig pass alt. ID för resa inom norden. VHF måste finnas ombord. Båda delseglingarna räknas ihop för en total resultatlista.
Hamnavgifter betalas direkt till respektive hamnkapten. Avviker deltagare från inbokad middag debiteras ni 50% av kuvertavgiften. Mindre justering av antalet middagsgäster kan göras fram till start 12/9.
För info ring:
Leif R Johansson, 070-793 17 03
Göran Ricking, 070-698 33 41