Föredrag och aktiviteter

Preliminära aktiviteter, uppdateras med datum och lokal så snart som möjligt

Tidigt feb, Gotland Runt 2023 , Göran Ricking & Johan Nordström

Feb/mar, ”Få fart på båten”  – för roligare segling – trimkväll om kryss med UK, Länna

Mar/April Regelkväll