Anmälan båtbyte

OBS! TBS kan inte garantera att det går att bereda plats i hamnar eller på varvet vid ett båtbyte.

Anmälan av båtbyte görs i BAS. När du loggat in hittar du funktionen under ”Ändra mina uppgifter” och ”Båtuppgifter”. Där väljer du ”Ny båt”.  Fyll i alla fält i formuläret, fullständigt och korrekt. Saknas det uppgifter så kommer du behöva komplettera i efterhand. Ansvariga förbehåller sig rätten att kontrollera och vid behov justera båtdata för att säkerställa att korrekta uppgifter lämnats.  

Om du ändrar uppgifter om befintlig båt till en ny båt kommer den begäran att avvisas. Ändringar godkänns inte på båtdata såsom modell, fabrikat, mått, typ eller skrovmaterial då det signalerar att det är en ny båt. Om den tidigare båten blivit såld så ska detta anmälas till tbsregister@trbs.se.

När en ny båt registrerats kommer ansvariga för hamn respektive varv få veta detta och se över möjligheten att erbjuda platser till den nya båten.