Nyhetssidan

Nätverk för uppkopplade enheter

Det pågår alltid förbättringar i vår klubbs IT nätverk och videoövervakning, ibland märks det, ibland inte. Här kommer en uppdatering som vi hoppas kommer fler till nytta. 

Vill du ordna egen övervakning av din båt via vårt trådlösa nätverk? Det kan vara en nivåvakt, videokamera, övervakning av batteriladdning, temperatur/hygrometer etc. 

Skicka ett mail till it@trbs.se så hjälper vi dig med trådlös access till ssid: TBS-IOT

Vi har i sommar kompletterat vårt nätverk i Vissvass så nu bör vi täcka hela hamnområdet. 

Observera att det trådlösa nätverket är ”best effort” vi kan inte garantera funktion eller täckning till 100%, men vi tar gärna emot feedback vad som kan förbättras. Eftersom kamerasystemets nätverkstrafik måste ha prioritet så finns en begränsning i den tillgängliga bandbredden för medlemmars utrustning.


Mvh 
IT-gruppen 

Seglare!

Små segelbåtar, stort upplevelse

Nu har vi ordnad så att alla kan köra avancerad bryggsegling. I klubbhuset, Vissvass, står två riggade radiostyrda båtar. Alla är välkomna att köra en tur med båtarna. Och kanske ännu bättre, köra match-racing.

Båtarna har provkörts och fungerar bra. Ta gärna med några AA batterier. Man kan ladda servo och radio, men det är bra att ha batterier med sig.

Det finns EN REGEL, se till att båtarna lämnas så att de kan seglas av nästa person. Många skapar massor av regler, vi gör inte det. För vi tar ansvar. Går något sönder talar vi om det och ersätter det.

Igen, alla är välkomna att ta ut båtarna på en tur.

Seglingssektionen
Per Englund


TBS Styrelse informerar

April 2020

Coronaviruset ställer till det också för TBS. Det är framför allt genomförandet av årsmötet, jubileumsfirandet och de förestående sjösättningarna som påverkas. Nedan ger vi aktuell information om hur vi vill lösa problemen.

Uppskjutet årsmöte, nu kallas till möte den 21 april kl 1800

Som tidigare meddelats blev planerade årsmötet 17 mars avlyst.

I den rådande situationen är det inte möjligt att genomföra fysiska möten av vår storlek. Däremot är det tekniskt möjligt att göra det via WEB-länk. Det innebär att alla som har tillgång till dator kan medverka. Styrelsen kommer att skicka ut anvisningar före mötet om hur det hela ska genomföras. De som inte har tillgång till dator ska kunna använda sin telefon. Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter på nyordningen.

Kallelsen och aktuella handlingar skickades/lades ut till samtliga medlemmar den 10 februari och 10 mars. Fler exemplar finns att hämta i Storängen och på hemsidan. Handlingarna hittar du även under medlemssidor (kräver inloggning).

Uppskjutet jubileumsfirande

Vi får också skjuta upp det aviserade ”Säsonginvigning med öppet hus” på Storängen den 25 april. Där har vi inte planerat något nytt datum, men vi ska återkomma till det.

Detsamma gäller jubileumsfesten den 6 juni i Vissvass. Vi planerar f.n att genomföra festen lördagen den 15 augusti. Kräftköret som då skulle genomföras kan eventuellt köras på fredagen den 14 augusti eller vid en något senare tidpunkt.

Närmare information om ovanstående program kommer efter styrelsens sammanträde 26 maj.

Sjösättningarna med början 19 april

Sjösättningarna ska genomföras för samtliga medlemmar , men med anpassade rutiner pga Coronaviruset.

Varvsledningen har skickat ut hur det ska gå till och med de olika försiktighetsåtgärder som krävs av oss alla. Notera nyordningen för din del.

Om medlemmar får problem pga Coronaproblemen så hör av er till Varvet för lösning.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till en ny fin säsong !

Styrelsen


Information om påmastning och mastkran

2 april 2020

Med anledning av den pågående pandemin med Covid -19 (Corona) vill vi från varvkommittén informera om att vi i vår inte kommer att samordna någon påmastning i samband med sjösättningarna.

Vi kommer att ta fram skriftliga råd och anvisningar för påmastning och hantering av mastkranen som ni ska följa. Av säkerhetsskäl kan medlemmar som inte följer våra råd och anvisningar att komma att avvisas från mastkranen.

Vi rekommenderar att du som båtägare i möjligaste mån engagerar familjemedlemmar att hjälpa till med masthantering och påmastning för att begränsa eventuell smittspridning.

Om ni behöver ta hjälp av andra medlemmar för att klara masthantering och påmastning så tänk på smittrisken. Om du är i en riskgrupp eller har förkylningssymtom undvik kontakt med andra medlemmar.

Vi vill också informera om att vi till följd av ett antal tillbud, av säkerhetsskäl kommer att införa obligatoriskt krav på att ha genomgått en utbildning för att få använda mastkranen. Vi arbetar nu på att ta fram riktlinjer för utbildningen. När detta är infört så kommer enbart de medlemmar som genomgått utbildningen att kunna använda mastkranen genom att sätta behörighet på nyckeln till mastkranen.

Våra åtgärder syftar till att vi ska få en säker och trygg båtklubb att vistas och arbeta i.     

MVH
Varvskommittén


Varvsverksamheten i Coronatider

24 mars 2020

Med anledning av den pågående pandemin har varvskommitén börjat se över hur vi bäst begränsar eventuell smittspridning bland våra medlemmarna.

Vi arbetar efter för stunden rådande riktlinjer från myndigheterna. Då dessa med kort varsel kan komma att ändras är vi beredda att göra anpassningar i planeringen.

Vi kommer därför att vidta ett antal åtgärder baserat på vad vi vet just nu.

Den första åtgärden blir att tills vidare hålla vår servering, Skrovmålet stängd.

Den andra åtgärden är att se över hur vi kan genomföra sjösättningar utan att riskera smittspridning.

Som ett led i det arbetet önskar vi återkoppling från er medlemmar.

Om Du tillhör en riskgrupp, har en nära anhörig eller familjemedlem som tillhör en riskgrupp eller helt enkelt känner en allmän oro för att smittas och därför vill undvika att vara på båtklubben eller delta i sjösättningar, kontakta torrsjo@trbs.se och berätta det. Vi kommer att respektera det och inte tvinga någon att utsätta sig för en risk. Det vore också bra om du avbokar eventuell gjord bokning av sjösättning.

För er som trots allt önskar sjösätta era båtar tittar vi på möjligheten att dela upp sjösättningsdagarna i flera pass med färre båtar/medlemmar per pass. Upprop kommer heller inte ske i klubbstugan utan man anmäler sig hos planbasen på varvsplanen 20 minuter innan sitt pass börjar. Man deltar bara under sitt pass och lämnar sedan planen och området runt sjösättningsramperna.

Av hänsyn till våra funktionärer gäller samma regler som i samhället i övrigt, att man inte kommer till sjösättningen om man inte känner sig fullt frisk. Vi kommer se över hur man ska sjukanmäla sig.

Då samma regler även gäller för våra funktionärer så måste ni vara beredda på att vi kan bli tvungna att ställa in eller skjuta upp sjösättningar p.g.a. personalbrist.

Vi kommer i år inte ge några ”böter” för utebliven sjösättning eller ”straffavgifter” för båtar som ligger kvar på land efter sista sjösättningsdag. 

Det råder en exceptionell situation i hela världen och vi ska alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen. Vi hoppas dock att situationen ska bli bättre till sommaren och vi ska få möjlighet att utnyttja våra båtar.

Med vänlig hälsning

Varvskommitén


TBS nyhetsbrev

29 april 2019

Aktuellt från Hamnkapten, om bryggor, el och markjobb

Jobben med bryggorna är i stort sätt klara, vissa justeringar kan förkomma men inga flyttningar av båtar skall utföras.

Elen på bryggorna i Vissvass är inkopplade men vi har inte full kapacitet ännu beroende på att Vattenfall inte dragit in den nya matningen. Vi uppmanar till att använda elen med försiktighet och inte använda el-varmvattenberedare eller el-värmare för att inte överbelasta systemet. Inga anslutna kablar skall lämnas kvar när man lämnar hamnen om det inte överenskommits med bryggbas, vakt eller hamnkapten.

Vi har nya elanslutningar som är av CEE-standard blå enfas. Endast kablar anpassade för utomhusbruk får kopplas in mellan eluttag och båt. Mer info angående elen kommer löpande.

Vi kommer även dyka och besiktiga på bryggförtöjningar löpande under maj. Där har vi lite nya idéer för att minska dyktiderna genom att använda UV-kameror.

Det finns även en trädgårdsgrupp som har hand om våra gräsmattor och planteringar så att vi har snyggt och fint på våra parkområden i Vissvass och Storängen. Är du intresserad att ingå i den gruppen hör av dig till hamnkapten@trbs.se.

Vildsvinen har varit framme i Vissvass och stökat till det och nu återställer vi det och försöker med hjälp av viltvårdare i Tyresö Kommun få bukt med det. Vaktgången kommer att hålla vildsvinen borta när den börjar i helgen.

Gunnar Klintarp, hamnkapten