Förslagslådan

TBS verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang och vilja att utveckla klubben och dess verksamhet. För att skapa en enkel väg in till styrelsen så finns denna förslagslåda att beskriva din idé eller förslag.

  Ditt namn

  Mobiltelefon

  Din e-postadress

  Ditt förslagsområde

  Beskriv ditt förslag

  Eventuell bilaga (max 2 MB)