Förslagslådan

TBS verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang och vilja att utveckla klubben och dess verksamhet. För att skapa en enkel väg in till styrelsen så finns denna förslagslåda att beskriva din idé eller förslag.

Ditt namn

Mobiltelefon

Din e-postadress

Ditt förslagsområde

Beskriv ditt förslag

Eventuell bilaga (max 2 MB)