Om medlemsskap

Genom att bli medlem i TBS får du möjlighet till sommar- och vinterplats för din båt vid våra anläggningar.

Intresseanmälan för sommar- och vinterplats hos TBS

Kö för sommarplats vid brygga
Vi har en mindre hamn vid varvet i Storängen med cirka 60 båtplatser. Vid Ängsudden i Vissvass har vi plats för cirka 275 båtar.

För att erhålla sommarplats gäller dels kötiden, dels att den köande medlemmen har en båt som passar till den lediga platsen, såväl till bredd som längd och djup, detta beroende på att samtliga platser är försedda med Y-bommar. Det är således viktigt att köande medlem är uppdaterad i vårt register med korrekta båtdata.

Kö för vinterplats
På varvet i Storängen har vi plats för cirka 340 båtar.

Vinterplats erbjuds under maj till medlemmar som har sommarplats och därefter går erbjudande per e-post till de som legat på varvet senaste vintern. I augusti skickas erbjudande per e-post om resterande platser till medlemmar i kön.

Båtstorlek mm
Här kan du läsa mer om vad som gäller båt, mast och vagga

Medlemskap
Medlemskap i TBS är en förutsättning för att stå i kö till sommar- eller vinterplats. Medlem blir du genom att fylla i  formuläret på TBS registreringssida på Båtunionens webbplats (BAS).

Medlemsavgiften är 500 kr/år och köavgiften 200 kr/år, dessa avgifter faktureras och skickas som separat  e-post och ska vara betald senast på förfallodagen. Din köplats blir aktiv först när fakturan är betald.

Familjemedlem

För en familj är det möjligt att koppla familjemedlemmar till den person som är huvudmedlem. På detta sätt kan man fritt låna huvudmedlemmens nyckel samt tillgodogöra sig information som distribueras från klubben. 

Familjemedlemskap är gratis och enda det enda kravet är att familjemedlemmar måste bo på samma adress som huvudmedlemmen. Kontakta tbsregister@trbs.se om du vill lägga till familjemedlemmar till ditt medlemskap.

Delägare

För båtar som ägs av mer än en person och där ägarskapet inte delas inom familj ska varje delägare vara medlem. Arbets- och vaktplikt är fortsatt kopplade till den som är registrerad som båtens huvudägare, men för att TBS ska veta vilka som vistas inom hamn och varv behöver delägare kvittera ut egen nyckel.

Avgiften för delägare är densamma som för ordinarie medlem, 500 kr/år.

Villkor för TBS kömedlemmar

• Ansökningsformuläret ska vara ifyllt och inskickat, se nedan
• Medlemsavgift ska vara betald.
• Medlem ansvarar själv för ev. ändring av sina kontaktuppgifter, som e-post och telefonnummer genom att anmäla detta till tbsregister@trbs.se.
• Medlem ska ha tagit del av TBS regler.
• Begränsningar för båtar som TBS hanterar är max 10 ton, max bredd 4,4 m och max djup 2,35 m
• I och med medlemskapet godkänner medlemmen att dennes uppgifter registreras på Båtunionens hemsida och att TBS skickar fakturor m.m. till den e-postadress medlemmen har uppgett.

Seglarskola för barn
För att anmäla sig till TBS:s seglarskola läs mer här.

Frågor
Har du några ytterligare frågor går det bra att skicka ett e-post till tbsregister@trbs.se

Ansökan
Ansökan om medlemskap och båtplatskö görs via Båtunionens system BAS. Följ länken nedan, skapa ett konto och fyll i dina uppgifter.
OBS! Endast födelsedatum är obligatoriskt, utelämna gärna de sista fyra siffrorna av GDPR-skäl.

Om du t.ex. saknar båt eller vill registrera dig som familjemedlem eller delägare till redan befintlig medlem, skriv detta i fritextfältet.

BAS (TBS registreringssida på Båtunionen)

Välkommen som medlem till TBS!

Vill du säga upp ditt medlemskap gör du det genom att e-posta dina medlemsuppgifter till tbsregister@trbs.se.

För återbetalning av sommaravgift skall anmälan vara inne i slutet av februari och för återbetalning av vinteravgift gäller uppsägning slutet av juli.