Sophantering

INFO OM CONTAINER I STORÄNGEN

Den röda sopcontainern
Följande får du slänga i den röda containern.

 • Gamla presenningar
 • Metall
 • Oimpregnerat trä
 • Glas
 • Porslin

Följande är INTE tillåtet i den röda containern.

 • Saker med sladd, som t.ex. dammsugare etc.
 • Saker som drivs med batteri, som t.ex. mobiltelefoner etc.
 • Saker som innehåller kemikalier, olja etc. som t.ex. färgburkar.
 • Tryckimpregnerat trä.
 • Batterier
 • Glödlampor och lysrör

Den blå miljöcontainern vid hangaren
Olja, oljefilter, färg, färgrester, färgburkar, contaminerade trasor, batterier etc. kan deponeras i den blå miljöcontainern vid hangaren.

Ta med dig till återvinningscentralen
Saker med sladd, saker som drivs med batteri och tryckimpregnerat trä ska du själv ta med till återvinningscentralen. Inga miljöfarliga produkter får slängas i containern. Är du tveksam så ta med dig till återvinningscentralen där sortering i fraktioner är möjligt.

HUSHÅLLSSOPOR VID HAMN OCH VARV

Sopcontainer vid hamn och varv
Dessa är endast till för hushållssopor. Vid full container tas soporna med hem. Grovsopor tas alltid med hem. Batterier och gamla oljor, glykol o.d. kan lämnas i miljöcontainer vid Storängen – inget sådant får lämnas i Vissvass vid Ängsudden. Aluminiumburkar och Pet-flaskor tas hem.

Saker du inte ska kasta i soppåsen är:
    • farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)
    • mediciner och andra läkemedel
    • elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)
    • batterier
    • tidningar, reklamblad och kataloger
    • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)
    • grovavfall (skrymmande avfall som exempelvis båtar trasiga möbler, verktyg utan sladd/batteri, stekpannor)
    • alla typer av glödlampor och lysrör