Avgifter

För såväl vinter- som sommarplats fastställs avgifterna i november varje år.

Medlemskap
Medlemskap är en förutsättning för att stå i kö för sommar- eller vinterplats eller för att ha sin båt liggande hos TBS. Medlemsavgiften är 500 kr/år och inkluderar familjemedlemskap. Köavgiften är 200 kr/år. Juniorer betalar en medlemsavgift på 50 kr/år (för att försäkringar ska gälla). Junior är man upp till 20 år. Här kan läsa mer och ansöka om medlemskap.

Varvsplats = vinterplats
Vinterplats kostar 122 kr/kvm (beräknat på längd x bredd) per år. Dessutom tillkommer en investeringsavgift på 450 kr/år. I vinterplatsavgiften ingår upptagning och sjösättning och förvaring av mast i mastskjul. Torrsättning och sjösättning sker med s.k. Sublift/Slamkrypare.

Bryggplats = sommarplats
Kostnaden för bryggplats beräknas enligt följande formel: 38 kr/ytenhet/år (beräknat på längd x bredd x bredd). Dessutom tillkommer en investeringsavgift på 450 kr/år.

Utnyttjande av slamkrypare
Utnyttjande av slamkrypare utöver ordinarie torr/sjösättning sker enligt överenskommelse med Varvschef och debiteras med 600 kr som faktureras samt reskostnadsersättning 400 kr som betalas till föraren.

Förtöjning med Y-bom
Samtliga platser har Y-bom vilka vid platsanvisning bekostas av båtägaren i form av deposition som inlöses av klubben vid utträde. Depositionsavgiften för en 4,5-meters bom är 3 500 kr, för en 6-metersbom är 6 000 kr, för en 8-metersbom 7 000 kr och för en 10-metersbom 10 000 kr.  Vid byte till längre eller kortare bom anpassas depositionsavgiften.
Svajliggning är inte tillåten.

Parkering av båttrailer Gäller endast trailerbåtar med sommar- eller vinterplats.
Trailerbåtar som inte  vinterförvaras på varvet kan mot avgift, 500 kronor, parkera sin trailer över sommaren på Storängsvarvet.
Rampavgift för egen iläggning och upptagning vid rampen av trailerbåt 1 000 kronor/år. (Endast sommarsäsong).
För trailerbåt som vinterförvaras på varvet, se varvsplats.

Arbetsplikt och vaktpass
För alla med båt vid våra anläggningar gäller arbetsplikt då vi underhåller våra anläggningar. Båtägare deltar i totalt två vaktpass per säsong. Läs mer om arbetsplikt, böter mm.

Nycklar
Medlem med sommar- eller vinterplats hos TBS kan kvittera ut medlemsnyckel som debiteras med en avgift av 325 kr per nyckel.
Kontakta: Bo Rydberg 073-4162397  e-post 

El
El kan köpas efter överenskommelse med hamn- respektive varvschef. Läs mer om vinterel.

Böter
Vid upptagning och sjösättning gäller vissa regler. Uppfylls inte de krav som ställs på båtägaren utgår böter. Läs mer Vid upptagning och sjösättning.