Avgifter

För såväl vinter- som sommarplats fastställs avgifterna i november varje år.

Medlemskap
Medlemskap är en förutsättning för att stå i kö för sommar- eller vinterplats eller för att ha sin båt liggande hos TBS. Medlemsavgiften är 400 kr/år och köavgiften är 200 kr/år. Juniorer betalar en medlemsavgift på 50 kr/år (för att försäkringar ska gälla). Junior är man upp till 20 år. Här kan läsa mer och ansöka om medlemskap.

Varvsplats = vinterplats
Varvsplats = kostar 1000 kr + 111 kr/kvm (beräknat på längd x bredd) per år. Efter sex år sänks kostnaden till 111 kr/kvm. Dessutom tillkommer en investeringsavgift på 375 kr/år. I vinterplatsavgiften ingår upptagning och sjösättning, högtryckstvätt av botten samt förvaring av mast i mastskjul. Torrsättning och sjösättning sker med s.k. Sublift/Slamkrypare.

  • År 1-6 = 1000 kr + 111 kr/kvm + 375 kr
  • År 7<  =  111 kr/kvm + 375 kr

Bryggplats = sommarplats
Kostnaden för bryggplats beräknas enligt följande formel: 1000 kr + 34 kr/ytenhet/år (beräknat på längd x bredd x bredd). Dessutom tillkommer en investeringsavgift på 375 kr/år. Från år 7 sänks avgiften till 34 kr/ytenhet/år (beräknat på längd x bredd x bredd).

  • År 1-6 = 1000 kr + 34 kr/ytenhet + 375 kr per år
  • År 7<  = 34 kr/ytenhet + 375 kr per år

Utnyttjande av slamkrypare
Utnyttjande av slamkrypare utöver ordinarie torr/sjösättning sker enligt överenskommelse med Varvschef och debiteras med 600 kr som faktureras samt reskostnadsersättning 400 kr som betalas till föraren.

Förtöjning med Y-bom
Samtliga platser har Y-bom vilka vid platsanvisning bekostas av båtägaren i form av deposition som inlöses av klubben vid utträde. Depositionsavgiften för en 4,5-meters bom är 3500 kr, för en 6-metersbom är 6 000 kr, för en 8-metersbom 7 000 kr och för en 10-metersbom 10 000 kr.  Vid byte till längre eller kortare bom anpassas depositionsavgiften.
Svajliggning är inte tillåten.

Parkering av båttrailer Gäller endast trailerbåtar med sommar- eller vinterplats.
Trailerbåtar som inte  vinterförvaras på varvet kan mot avgift, 500 kronor, parkera sin trailer över sommaren på Storängsvarvet.
Rampavgift för egen iläggning och upptagning vid rampen av trailerbåt 1000 kronor/år. (Endast sommarsäsong).
För trailerbåt som vinterförvaras på varvet, se varvsplats.

Arbetsplikt och vaktpass
För alla med båt vid våra anläggningar gäller arbetsplikt då vi underhåller våra anläggningar. Båtägare deltar i totalt två vaktpass per säsong. Läs mer om arbetsplikt, böter mm.

Nycklar
Medlem med sommar- eller vinterplats hos TBS kan kvittera ut medlemsnyckel som debiteras med en avgift av 325 kr per nyckel.
Kontakta: Bo Rydberg 073-4162397  e-post 

El
El kan köpas efter överenskommelse med hamn- respektive varvschef. Läs mer om vinterel.

Böter
Vid upptagning och sjösättning gäller vissa regler. Uppfylls inte de krav som ställs på båtägaren utgår böter. Läs mer Vid upptagning och sjösättning.