Avgifter

För såväl vinter- som sommarplats fastställs avgifterna i november varje år.

Medlemskap
Medlemskap är en förutsättning för att stå i kö för sommar- eller vinterplats eller för att ha sin båt liggande hos TBS. Medlemsavgiften är 500 kr/år och inkluderar familjemedlemskap. Köavgiften är 200 kr/år. Juniorer betalar en medlemsavgift på 50 kr/år (för att försäkringar ska gälla). Junior är man upp till 20 år. Här kan läsa mer och ansöka om medlemskap.

Varvsplats = vinterplats
Kostnaden för vinterplats är 122 kr/m2, beräknat enligt formeln 122 kr x båtlängd x båtbredd per år.
Kostnaden för båthus/tält är 122 kr/m2, beräknat enligt formeln 122 kr x platslängd x platsbredd per år.
I vinterplatsavgiften ingår upptagning och sjösättning och förvaring av mast i mastskjul. Torrsättning och sjösättning sker med s.k. Sublift/Slamkrypare.

Bryggplats = sommarplats
Kostnaden för bryggplats är 122 kr/m2, beräknat enligt formeln: Bryggplatsens bredd x y-bommens längd x 122 kr per år.

Förtöjning med Y-bom
Vi har nu y-bommar till alla våra platser. Vi har viss förslitning av y-bommarna. Detta finansierar vi löpande genom de avgifter vi tar ut. De som får en bryggplats behöver inte längre betala någon deposition. De som tidigare har betalat despositionsavgift och lämnar tillbaks sin bryggplats får tillbaks sin deposition. Den tidigare depositionsavgiften för en 4,5-meters bom var 3500 kr, för en 6-metersbom 6000 kr, för en 8-metersbom 7000 kr och för en 10-metersbom 10000 kr.

Längden på Y-bom är anpassat med avseende på båtlängd. Vid båtbyte så är det ofta ett platsbyte som krävs även om båten blir mindre.
Förtöjningar ska ha ryckutjämnare som är tysta och säkrade så att båten inte kan komma lös om de går sönder. Stålfjädrar ska inte användas om de inte är garanterat tysta, säkerhetslösning (kättning eller band) ska då finnas monterad.
Exempel:
Båtlängd 4-6m = bomlängd 3-4,5m
Båtlängd 6-8m = bomlängd 6m
Båtlängd 8-10m = bomlängd 8m
Båtlängd 10-12m = bomlängd 10m
Båtlängd 12-14m = bomlängd 12m

Svajliggning är inte tillåten.

Parkering av båttrailer Gäller endast trailerbåtar med sommar- eller vinterplats.
Trailerbåtar som inte  vinterförvaras på varvet kan mot avgift, 500 kronor, parkera sin trailer över sommaren på Storängsvarvet.
Rampavgift för egen iläggning och upptagning vid rampen av trailerbåt 1 000 kronor/år. (Endast sommarsäsong).
För trailerbåt som vinterförvaras på varvet, se varvsplats.

Arbetsplikt och vaktpass
För alla med båt vid våra anläggningar gäller arbetsplikt då vi underhåller våra anläggningar. Båtägare deltar i totalt två vaktpass per säsong. Läs mer om arbetsplikt, böter mm.

Nycklar
Medlem med sommar- eller vinterplats hos TBS kan kvittera ut medlemsnyckel som debiteras med en avgift av 325 kr per nyckel.
Kontakta: Bo Rydberg 073-4162397  e-post nycklar@trbs.se

El
El kan köpas efter överenskommelse med hamn- respektive varvschef. Läs mer om vinterel.

Böter
Vid upptagning och sjösättning gäller vissa regler. Uppfylls inte de krav som ställs på båtägaren utgår böter. Läs mer Vid upptagning och sjösättning.