Vinter-el

Förbrukningen av el på varvet är mycket hög och en väsentlig del härrör från den el som en del båtar förbrukar under vintern. Dessa kostnader ska naturligtvis betalas av den enskilde medlemmen och inte av övriga båtägare. Elnätet på varvet tillåter heller inte obegränsat uttag, så klubben måste ha kontroll på förbrukningen. TBS Styrelse har beslutat om följande regler

  • Tankning av el- / elhybridfordon får ej förekomma.
  • All el som förbrukas för handverktyg, är att betrakta som normal elförbrukning och debiteras ej medlemmen. Kabel får enbart vara ansluten när arbete pågår och någon finns närvarande.

För all övrig elförbrukning skall tillstånd av varvschef erhållas. Kabeln märks med numrerad TBS-bricka som erhålls av varvschef, dessutom skall en ej nollställningsbar elmätare anslutas. Om dessa kriterier inte är uppfyllda dras kabeln ur. Varvschef ska kontaktas innan förbrukningen påbörjas. 

Omärkt kabel får enbart vara ansluten under tiden arbete pågår och någon finns närvarande. För att underlätta batteriladdning och administration kommer inga omärkta kablar att dras ur på fredagar, lördagar och söndagar. Priset per kWh är bestämt till 2.50 kr.  Kontakta Varvschef per e-post 

TBS Styrelse