Seglarskolans grupper

PIRATSKOLAN 
För dig som är 6 år fyllda, finns endast vissa säsonger om tillräckligt underlag finns.
Piratseglarskolan introducerar barn på ett lekfullt sätt i segelidrotten och ses som en förskola till Seglarskolan. Utgångspunkten för piratseglarskolan är att det är mycket bus och lek, t.ex. skattjakt, Följa John, kull, lekar, grupptävlingar, paddla, bada från båt och stafetter m.m. Piratseglarskolan är till för att eleverna ska bli vänner med vattnet. Genom att föräldrarna görs delaktiga på olika sätt ökar tryggheten för barnen.

Fokus ligger på att tillbringa mycket tid i båt, bland annat genom att göra utflykter. Barnen seglar ibland i en Triss med en instruktör, ibland själva (två i varje optimist för piraterna) och blir ibland bogserade. Målsättningen är att på ett lekfullt sätt i grupp få pröva på olika former av segling och närheten till vattnet.

Pirattemat återkommer i allt som görs och skapar en inramning av skolan. Piratseglarskolan anpassar varje lektion efter väderförhållanden strax innan lektionen sätter i gång.

NYBÖRJARKURS 30 tim – prova och upptäcka (minst 1 instruktör pr 5 elever)

För barn som kan segla själva (8 år och uppåt) där målsättningen är märkestagning (brons).

Förkunskapskrav: Simkunnighet 200 m, minålder 8 år.
Introduktion 1 h
Rigga båten 1 h
Gasa/Bromsa, styra – halvvind 3 h
Kroppsplacering – balans 2 h
Slag/Gipp 2 h
Lova/Falla 2 h
Lägga till i alla vindriktningar 3 h
Säkerhetskunskap 3 h
De olika seglingssätten 1 h
Läns 3 h
Kryssa 6 h
Båtens delar 1 h

FORTSÄTTNINGSKURS 30 tim – lära in och befästa (minst 1 instruktör pr 6 elever)
För de som redan seglat ett tag finns fortsättningsgrupp för optimist där målsättningen är att ta märkena  silver och guld,  enligt kursplan fastställd av SSF.

Förkunskapskrav: Seglarmärket brons/nybörjarkurs.
Introduktion 1 h
Repetition 1 h
Halvvind 3 h
Slag/Gipp 3 h
Kryssa – hängteknik 6 h
Säkerhetskunskap 3 h
Läns 4 h
Slör 1 h
Stoppa, accelerera, backa 3 h
Start – segla grön bana 3 h
Sjömanskap – knopar 2 h

KAPPSEGLINGSKURS 30 tim – upptäck och färdighetsträna (minst 1 instruktör pr 6 elever)

Lasergruppen är en fortsättning för de lite äldre barnen/ungdomarna som främst är inriktad mot kappsegling.
Fortsättningsgrupperna tränar ihop med vår grannklubb TBK, därför finns möjlighet att vara med dem att segla på måndagar också om man vill.

Förkunskapskrav: Silvermärket silver/Fortsättningskurs.
Introduktion 1 h
Repetition 2 h
Båthantering 4 h
Seglingsteknik – lättvind, mellanvind, hårdvind:
Halvvind – placering, koncentration 2 h
Läns – gipp, placering, styra skota 2 h
Kryss – rullslag, placering, styra, skota 6 h
Strategi och taktik 2 h
Startövningar 2 h
Gröna regler – teori/praktik 6 h
Grön kappsegling 3 h

Med SSF Seglarskola får du:

• Erfarna ledare som är licensierade via Svenska Seglarbundet (SSF) ser till att alla deltagare lär sig och utvecklas på sina villkor.

• Hög instruktörstäthet och en gemensam kursplan för att säkra kvaliteten.

• En utbildningsgaranti som innebär att kursen genomförs på reservtid om ordinarie kurstillfälle skulle bli inställt på grund av väder.

• Kursmål med SSF:s Seglarmärken för barn.