Seglarskolans grupper

Piratskolan
Piratseglarskolan introducerar barn på ett lekfullt sätt i segelidrotten och ses som en förskola till Seglarskolan.

Utgångspunkten för piratseglarskolan är att det är för mycket bus och lek, till exempel flytande bollar att plocka upp, skattjakt, Följa John, kull, lekar, grupptävlingar, paddla, bada från båt och stafetter m.m. Piratseglarskolan är till för att eleverna ska bli vänner med vattnet. Genom att föräldrarna görs delaktiga på olika sätt ökar tryggheten för barnen.

Fokus ligger på att tillbringa mycket tid i båt, bland annat genom att göra utflykter. Barnen seglar ibland i en Triss med en instruktör, ibland själva (två i varje optimist för småpiraterna) och blir ibland bogserade. Den som vill får prova att kapsejsa. Genom att hålla kraft och fart nere får eleverna en känsla av kontroll och trygghet. Pirateleverna kan prova på att segla även om vinden ökar genom att lägga banorna i lä och till exempel segla utan spristake. Målsättningen är att på ett lekfullt sätt i grupp få pröva på olika former av segling och närheten till vattnet.

Pirattemat återkommer i allt som görs och skapar en inramning av skolan. En viktig framgångsfaktor för Piratseglarskolan är att anpassa varje veckas lektion efter faktiska väderförhållanden strax innan lektionen sätter i gång. Det ska alltid finnas en alternativ plan om vinden är för stark, till exempel barkbåtsrace eller bogsering.

Seglarskolan har en nybörjarkurs för de barn som kan segla själva (8 år och uppåt) där målsättningen är märkestagning (brons) .
För de som redan seglat ett tag finns fortsättningsgrupp för optimist där målsättningen är att ta märkena  silver och guld,  enligt kursplan fastställd av SSF. (Se nedan eller gå in på www.svensksegling.se).

Lasergruppen är en fortsättning för de lite äldre (och större barnen/ungdomarna) som främst är inriktad mot kappsegling.
Fortsättningsgrupperna tränar ihop med vår grannklubb TBK, därför finns möjlighet att vara med dem att segla på måndagar också om man vill.
Varje höst anordnas en kappsegling; Höstcupen i TBK:s regi som de som vill kan delta i. För de som vill ut och tävla finns möjlighet att delta i Stockholmscupen (Gill cup) som består av kappseglingar per år runt om i Stockholmsområdet

Barn – Optimist
Kursmål enligt SSFs seglarmärke (brons, silver, guld)

NYBÖRJARKURS 30 tim – prova och upptäcka (min 1 instruktör pr 5 elever)
Förkunskapskrav: Simkunnighet 200 m, minålder 8 år.
Introduktion 1 h
Rigga båten 1 h
Gasa/Bromsa, styra – halvvind 3 h
Kroppsplacering – balans 2 h
Slag/Gipp 2 h
Lova/Falla 2 h
Lägga till i alla vindriktningar 3 h
Säkerhetskunskap 3 h
De olika seglingssätten 1 h
Läns 3 h
Kryssa 6 h
Båtens delar 1 h

FORTSÄTTNINGSKURS 30 tim – lära in och befästa (min 1 instruktör pr 6 elever)
Förkunskapskrav: Seglarmärket brons/nybörjarkurs.
Introduktion 1 h
Repetition 1 h
Halvvind 3 h
Slag/Gipp 3 h
Kryssa – hängteknik 6 h
Säkerhetskunskap 3 h
Läns 4 h
Slör 1 h
Stoppa, accelerera, backa 3 h
Start – segla grön bana 3 h
Sjömanskap – knopar 2 h

KAPPSEGLINGSKURS 30 tim – upptäck och färdighetsträna (min 1 instruktör pr 6 elever)
Förkunskapskrav: Silvermärket silver/Fortsättningskurs.
Introduktion 1 h
Repetition 2 h
Båthantering 4 h
Seglingsteknik – lättvind, mellanvind, hårdvind:
Halvvind – placering, koncentration 2 h
Läns – gipp, placering, styra skota 2 h
Kryss – rullslag, placering, styra, skota 6 h
Strategi och taktik 2 h
Startövningar 2 h
Gröna regler – teori/praktik 6 h
Grön kappsegling 3 h

Med SSF Seglarskola får du:

• Erfarna ledare som är licensierade via Svenska Seglarbundet (SSF) ser till att alla deltagare lär sig och utvecklas på sina villkor.

• Hög instruktörstäthet och en gemensam kursplan för att säkra kvaliteten.

• En utbildningsgaranti som innebär att kursen genomförs på reservtid om ordinarie kurstillfälle skulle bli inställt på grund av väder.

• Kursmål med SSF:s Seglarmärken för barn.