Uppsägning av båtplats eller medlemskap

Uppsägning av båtplats eller medlemskap görs genom att skicka e-post till tbsregister@trbs.se. Meddelandet ska innehålla information om medlemsnummer och namn samt vilken plats som sägs upp eller om det gäller utträde ur klubben.

TBS kan inte garantera återbetalning om uppsägning av plats sker efter att platsfakturan skickats, vilket vanligtvis sker i slutet  av februari för sommarplats och i slutet av juli för vinterplats. Återbetalning av platsavgift kan endast ske om TBS kan hyra ut platsen till annan medlem.