Hantering av borttagen färg

Transportstyrelsen har publicerat bra information och riktlinjer gällande miljöfrågor för båtlivet.

Till Checklista inför sanering – Hantering av borttagen färg

Båtmiljöinspektörerna i Stockholms län har tagit fram följande riktlinjer om hantering av saneringsavfall.

Inför sanering (=borttagning av bottenfärg) ska båtägaren fylla i checklistan och skicka in den till  christian.weyer@smohf.se via e-post eller med post till SMOF, Rudsjöterrassen 5, 136 81 Handen.

Efter genomfört arbete ska avfallet hanteras enligt nedan.

Om transport sker av anlitad transportör ska båtägaren/transportören begära ett påskrivet mottagningskvitto från avfallsmottagaren med datum, avfallstyp och mängd. Mottagningskvittot ska kunna redovisas för tillsynsmyndigheten. Avfallsmottagaren ska informeras om det farliga avfallet innehåller biocider och om det finns risk för TBT. Avfallslämnaren ska även märka upp behållaren med uppgifter om typ av innehåll.

Den mottagningsanordningen som både ligger närmast och som garanterat lämnar ett kvitto är SRV:s avfallsstation i Gladö̈ kvarn, Huddinge.

Om du själv lämnar avfallet till en återvinningscentral (ÅVC) ska du redovisa följande till SMOHF:

1. Skriftligt dokument eller besked (lämpligast ett mail, alternativt en anteckning om telefonsamtal med namn och telefonnummer av personen som har godkänt mottagningen) att det är ok att lämna avfallet vi den ÅVC:n.

2. Om inget mottagningskvitto lämnas av ÅVC:n får du själv anteckna hur mycket, när och var avfallet lämnats, plus ett bildbevis på uppmärkt behållare i ”ÅVC-miljö” utan personliga detaljer som ex.v. ansikten eller bilnummer.

Allt detta ska båtägaren skicka in till christian.weyer@smohf.se via epost eller med post till SMOF, Rudsjöterrassen 5, 136 81 Handen