Arbetsplikt och vaktpass

Arbetsplikt
För alla med båt vid våra anläggningar gäller 5 timmars arbetsplikt för sommarplats och 5 timmar för vinterplats, då vi underhåller våra anläggningar.

Vaktgång
Medlem som har båt hos TBS deltar i totalt två vaktpass per år och båt. Vaktpassen är ej knutna till storlek på båt eller vinter- alt. sommarplats utan till båten. Har du två båtar hos TBS deltar du alltså i fyra vaktpass.

Vaktpassen ovan avser enkelpass och vid varje vaktgång ska det vara två enkelpass inbokade alternativt ett dubbelpass. Dubbelpass betyder att två personer knutna till samma båt kan ta ett dubbelpass istället för två enkelpass.

I varje klubbstuga finns en vaktpärm som vakterna ska gå igenom för att se vad som åligger dem att göra. Det finns även en dagbok som båda vakterna skall skriva under efter fullgjort vaktpass.Det finns dessutom olika arbetsuppgifter beroende på vilka nätter de går, som att dammsuga, klippa gräs, pumpa kärror, olja lås till grindarna, städa toaletterna och soprum, mm. Även egna initiativ är välkomna.

Nytt för 2020 är att rapportering om fullgjord vaktgång och anmälan om eventuell incident kan göras på hemsidan via formulär. Se denna sida för mer information.

OBS: Hundar eller andra husdjur får inte medfölja in i våra vaktstugor eller klubbhus p.g.a. allergirisk. Incidenter har förekommit vilket måste undvikas framöver.

Sjösättning/upptagning
Det är närvaro- och arbetsplikt vid hela passet för sjösättning/upptagning av egen båt.

Böter
Böter för missad vakt är 2.000 kr och för missad arbetsplikt 1.000 kr.

Hur anmäler jag mig till vakt och arbetsplikt?
På Båtunionens hemsida kan du själv välja när du ska gå vakt/arbetspass enligt principen först till kvarn. Har du inte anmält dig själv kommer du att bli anvisad till de datum som är lediga. Det är var och ens ansvar att ta reda på när de ska gå vakt.

Logga in dig på Båtunionens hemsida och välj när du kan göra din arbetsplikt/vaktpass. Läs mer om hur du anmäler dig.