Arbetsplikt och vaktpass

Arbetsplikt
För alla med båt vid våra anläggningar gäller 5 timmars arbetsplikt för sommarplats och 5 timmar för vinterplats, då vi underhåller våra anläggningar.

Vaktgång
Nytt för våren 2022 är att man inte får avboka ett bokat vaktpass. Alla avbokningar sker via vaktchef, inga andra sätt är tillåtna. Medlem som har båt hos TBS deltar i totalt två vaktpass per år och båt. Vaktpassen är ej knutna till storlek på båt eller vinter- alt. sommarplats utan till båten. Har du två båtar hos TBS deltar du alltså i fyra vaktpass.

Vaktpassen ovan avser enkelpass och vid varje vaktgång ska det vara två enkelpass inbokade alternativt ett dubbelpass. Dubbelpass betyder att två personer knutna till samma båt kan ta ett dubbelpass istället för två enkelpass.

I varje klubbstuga finns en vaktpärm som vakterna ska gå igenom för att se vad som åligger dem att göra under passet. Det finns dessutom olika arbetsuppgifter beroende på vilka nätter de går, exempelvis dammsuga, klippa gräs, pumpa kärror, olja lås till grindarna, städa toaletterna och soprum, mm. Även egna initiativ är välkomna.

På hemsidan under ”Medlemssidor” finns ett formulär för ”Vakt- och incidentrapportering” där du avrapporterar ditt vaktpass genom att fylla i och skicka formuläret. Rapporten skickas då automatiskt till vaktansvarig som bockar av ditt vaktpass.

Under vaktrapportformuläret finns även ett formulär för incidentrapportering som används om en observation gjorts under vaktpass eller vid annat tillfälle som klubbens ansvariga funktionärer bör upplysas om. Se denna sida för länk till rapporteringssidan.

OBS: Hundar eller andra husdjur får inte medfölja in i våra vaktstugor eller klubbhus p.g.a. allergirisk. Incidenter har förekommit vilket måste undvikas framöver.

Sjösättning/upptagning
Det är närvaro- och arbetsplikt vid hela passet för sjösättning/upptagning av egen båt.

Böter
Böter för missad vakt är 2.000 kr och för missad arbetsplikt 1.000 kr.

Hur anmäler jag mig till vakt och arbetsplikt?
På Båtunionens hemsida kan du själv välja när du ska gå vakt/arbetspass enligt principen först till kvarn. Har du inte anmält dig själv kommer du att bli anvisad till de datum som är lediga. Det är var och ens ansvar att ta reda på när de ska gå vakt.

Du hittar tillgängliga pass under fliken Schema i BAS.