Säkerhet på seglarskolan

Säkerhet i praktiken på SSF Seglarskola

 • Flytväst, alltid på ytterst!
 • Håll koll på passformen på elevernas flytvästar. Det viktiga är inte att kiloanvisningen i västen stämmer överens med barnets vikt utan att flytvästen sitter ordentligt och inte kan åka upp över öronen om eleven skulle hamna i vattnet. Prova dra gärna i varandras västar för att vara säkra på att de sitter bra och håller.
 • Instruktörstäthet
 • Gå över allt material, löpande hela tiden. Både följebåtar och elevbåtar! Ta gärna fram egna checklistor som gäller för de båtar ni har i er verksamhet.
 • Håll koll på vädret och chansa inte om det är tveksamt.
 • Ta minst med detta som instruktör: Kniv, extra tamp, reservdelar till båtarna, öskar, dragg/ankare, solskyddsfaktor, vatten, druvsocker, första hjälpen väska, VHF eller telefon i vattentätfodral så ni kan kalla på hjälp.
 • Fundera över/ta reda på vad klubben har för regler kring säkerhet och trygghet. Vilka policys finns? Har klubben en säkerhetsplan, riskanalys för seglarskolan eller badregler? Se till att vara konsekvent och gemensamt följa den värdegrund och de regler som ni i klubben satt upp.

Säkerhetsplan – mall

Säkerhet skapas i förväg!

Det ska kännas tryggt att delta på SSF Seglarskola. Därför har klubbarna som bedriver SSF Seglarskola krav på sig att utbilda sina ledare samt att ha en instruktörstäthet som minst motsvarar följande matris:

Båttyp / KurstypNybörjarkursFortsättningskursGrön kappseglingskurs
1-mansjolle1 instr. pr 5 båtar1 instr. pr 6 båtar1 instr. pr 6 båtar
2-mansjolle1 instr. pr 5 båtar1 instr. pr 6 båtar1 instr. pr 6 båtar
Liten kölbåt1 instr. pr båt1 instr. pr båt1 instr. pr 3 båtar

Vi rekommenderar dessutom var klubb att använda sig av en säkerhetsplan. Du hittar en mall för det här:
Mall för säkerhetsplan.
Kom ihåg att se över säkerhetsplanen minst inför varje säsong. Kanske har någon person slutat så att det är nödvändigt att uppdatera planen.

Riskanalys – en mall
Vi ska inte skjuta under stol med att det finns en hel del risker med segling, men om vi förbereder oss på ett bra sätt och följer våra säkerhetsplaner, utvärderar och tar hänsyn till de risker som finns kan vi göra seglingen till en trygg och rolig upplevelse.

Inför varje pass ni planerar på SSF Seglarskola är det bra att helt kort fundera på vilka risker som finns med de moment ni planerar och hur ni kan minimera dem. Denna riskanalysmall i fem steg kan vara användbar.

Riskanalys i fem steg:
1. Vilka faror/risker finns?
2. Vem kan drabbas och hur?
3. Hur stor är risken? Låg, medel, hög? Är de försiktighetsåtgärder vi har tillräckliga?
4. Dokumentera ev. det som framkommit
5. Utvärdera er bedömning då och då.

Exempel: Gippövning 1
1. Risk: Att få bommen i huvudet
2. Vem/Hur: Elev, t.ex. vid en okontrollerad gipp.
3. Hur stor risk: Hög->Medel

Åtgärder/Acceptabelt:
Alla våra instruktörer är medvetna om risken. Följebåt på banan där gippen ska göras, banan lagd på ett sätt så att vi vet var gippen kommer. Instruktörer ropar ”akta bommen”. Acceptabelt.

Exempel: Gippövning 2
1. Risk: Att få bommen i huvudet
2. Vem/Hur: Elev, t.ex. vid en okontrollerad gipp.
3. Hur stor risk: Hög->Låg

Åtgärder/Acceptabelt:
Alla elever bär hjälm. Acceptabelt.

Sjövett
På sjön har alla ett ansvar. Alla som ger sig ut med båt på en sjö eller på havet har ett ansvar gentemot de andra som vistas där och gentemot naturen och dess invånare. Håll god utkik och anpassa farten. Båtförare ett ansvar att kunna de väjningsregler som gäller på sjön. Du måste också hjälpa till om någon hamnar i nöd. Självklart följer vi såväl som vi lär ut sjövettsreglarna på SSF Seglarskola.

De tio sjövettsreglerna är framtagna av Sjösäkerhetsrådet för att öka säkerheten på sjön.

 1. Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord.
 2. Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Kom ihåg: flytväst åt envar ombord. Och den ska vara på!
 3. Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för!
 4. Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. Om du ändrar ditt färdmål – meddela hem.
 5. Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop.
 6. Överlasta inte båten och sitt i båten!
 7. Håll alltid god utkik! Var försiktig med farten!
 8. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga – stanna hemma. Är du redan till sjöss – sök lä i närmaste hamn!
 9. Om båten kantrar med flyter – stanna kvar vid den! Du är säkrare där än om du simmar mot land.
 10. Skräpa inte ner – varken på land eller i vattnet. Tag med dig skräpet hem eller lämna det vid en uppsamlingsplats.

Badvett
Som ledare på SSF Seglarskola går det nästan inte undvika att eleverna en eller annan gång hamnar i vattnet. Antingen under en kapsejsningsövning eller under bad. Det ligger då ett stort ansvar på dig som ledare att hålla koll på hur många och vilka av eleverna som är i vattnet. Det är bra att ha särskilda badregler. Följs inte dessa blir det inget mer bad. Ett bra sätt för att få eleverna att lära känna vattnet där de seglar och få en bra vattenvana är att låta dem prova på att simma med kläder och flytväst i vattnet.

Förslag på badregler vid SSF Seglarskola
• Bada alltid tillsammans med någon.
• Simma längs med stranden.
• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
• Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
• Simma inte under bryggor och hoppställningar.
• Spring inte längs kanter eller på bryggor – du kan halka.
• Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
• Lek inte med livräddningsmateriel.
• Om du behöver livrädda någon ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
• Meddela alltid innan du ska bada.

Dessa regler är hämtade ifrån de regler kring badvett som Svenska Livräddningssällskapet tagit fram.