Tidrapportering för 2023 stängs 31/12

Rapportering för arbetstid för 2023 stängs 31/12 och summering av all tid per medlem och funktionär färdigställs och redovisas sedan till ansvariga sektionsledare. Om rapportering ändå sker för 2023 efter detta datum så kommer den att raderas.