Årets seglingskalender

Under menyn Båtklubben/Seglingssektionen så börjar nu information uppdateras kring årets seglingsverksamhet. Nytt för i år är att alla händelser listas i en kalenderöversikt. Följ länken eller klicka dig fram för att se alla aktiviteter som anordnas.

Inspelning från årsmöte

Nu finns inspelningen från årsmötet 2023 uppladdat och kan ses direkt i webbläsaren eller laddas ner (*.mp4-format). Gå till årsmöteshandlingarna eller klicka här (kräver lösenord).

Klubberbjudande

MpitoMarine kampanj

I samarbete med Robline så har vi paketerat ihop ett antal erbjudanden som vi hoppas är intressant för Segelsektionen och övriga i klubben. Detta erbjudande ger oss på TBS möjligheten att göra inköp direkt från leverantören till pressade priser på många produkter.

Passa t.e.x. på att byta din gamla gnisslande Y-boms förtöjning till nya linor med tyst gummidämpning enligt klubbens krav.

Ändringar av varvets mailadresser

För att förbättra vår service till medlemmarna har varvet en ny mailadress, varvet@trbs.se. Denna mailadress går till en funktionsbrevlåda som hela varvsledningen och planbasgruppen bevakar. Det innebär att du snabbare kommer kunna få svar på dina frågor till varvet.

De gamla mailadresserna torrsjo@trbs.se, planbas@trbs.se, mastkran@trbs.se  och vicevarvschef@trbs.se kommer fasas ut. De gamla adresserna är nu också borttagna på hemsidan.

Mailadresserna varvschef@trbs.se och maskin@trbs.se kommer att finnas kvar men dessa bevakas enbart av varvschefen respektive maskinchefen och ska användas när dessa behöver kontaktas personligen.

Viktig information inför torrsättning

Då BAS är stängt för tillfället så vi har svårt att göra mailutskick med information.

Den 17 september börjar vi torrsätta båtar inför vintern.

Vi vill påminna om att innan dess så ska din plats vara röjd från gräs och sly. Din pallning, bockar, stöttor och vagga ska vara iordningställda och hopsamlade på din plats. Det gäller även om du ska ta upp den sista torrsättningsdagen. Orsaken är att vi kan behöva ställa av båtar på angränsande platser och behöver kunna köra in med subliftarna.

Innan sjösättningarna ska vi fördela om platser i den nedre delen av A-gången (från F-gången ner mot bryggan) och i D-gången mot TBK-staketet. För dig som inte vet vilka gångar som är vilka så är A-gången den som går längs med åkern ner till parkeringen, D-gången är den som går längs med staketet mot TBK och F-gången är den som går från skrovmålet och bort till A-gången.

Vi planerar att utföra arbetet den 10 september. De båtägare som berörs kommer vi försöka hinna informera så fort BAS är igång igen.

Vi kommer behöva arbetspliktiga som hjälper till att slå gräs, röja sly, städa och flytta bockar, vaggor och pallning lördagen den 10 september. Så fort BAS är igång kommer vi försöka lägga upp ett schema för arbetsplikt att anmäla sig på.

Sjösättning 2022

Måndag 31 januari öppnar schemorna för att boka sjösättning i vår. Man bokar en dag för sjösättning och blir sedan ca. en vecka före sin sjösättning tilldelad en tid för sjösättning vald dag. Man kan inte själv välja tid utan blir tilldelad en tid som är lämplig ur ett effektivitetsperspektiv. Båtägare som sjösätter själva med egen trailer ska inte boka sjösättningstid i schemorna. Ni kommer att bli informerade om vad som gäller för er sjösättning separat.
 
När ett datum är fullbokat i schemat så får man välja ett annat datum istället.
Vi vill påminna om att alla båtar ska vara sjösatta senast sista sjösättningsdagen. Inga båtar får ligga kvar på land över sommaren. Undantag kan medges av styrelsen genom varvschefen vid sjukdom. 

Vi förutsätter att WHO och FHM kommer ta bort klassificeringen av Covid -19 som pandemi innan sjösättningarna. Det innebär att den tidigare generella dispensen att få ligga kvar på land p.g.a. pågående pandemi inte längre gäller. Du som trots det är oroad och inte vill vistas på varvet måste se till att din båt på annat sätt blir klar och kan sjösättas.

Eventuell frågor om sjösättningar som ni inte finner svar på på hemsidan ställer ni på mail till varvet@trbs.se.