Viktig information inför torrsättning

Då BAS är stängt för tillfället så vi har svårt att göra mailutskick med information.

Den 17 september börjar vi torrsätta båtar inför vintern.

Vi vill påminna om att innan dess så ska din plats vara röjd från gräs och sly. Din pallning, bockar, stöttor och vagga ska vara iordningställda och hopsamlade på din plats. Det gäller även om du ska ta upp den sista torrsättningsdagen. Orsaken är att vi kan behöva ställa av båtar på angränsande platser och behöver kunna köra in med subliftarna.

Innan sjösättningarna ska vi fördela om platser i den nedre delen av A-gången (från F-gången ner mot bryggan) och i D-gången mot TBK-staketet. För dig som inte vet vilka gångar som är vilka så är A-gången den som går längs med åkern ner till parkeringen, D-gången är den som går längs med staketet mot TBK och F-gången är den som går från skrovmålet och bort till A-gången.

Vi planerar att utföra arbetet den 10 september. De båtägare som berörs kommer vi försöka hinna informera så fort BAS är igång igen.

Vi kommer behöva arbetspliktiga som hjälper till att slå gräs, röja sly, städa och flytta bockar, vaggor och pallning lördagen den 10 september. Så fort BAS är igång kommer vi försöka lägga upp ett schema för arbetsplikt att anmäla sig på.