BÅTKLUBBEN

Trollbäckens båtsällskap är en idell förening som drivs helt av medlemmarna själva. Verksamheten bygger på att alla ställer upp med vaktgång, arbetsplikt och deltagande vid sjösättning och upptagning. På så vis har vi i egen regi åstadkommit en trevlig och väl fungerande båtklubb till en rimlig kostnad för klubbens medlemmar.

Klubben har en aktiv seglingskommitte som ordnar kappseglingar, såväl träningsserie som öppna tävlingar, skärgårdsträffar, och under vintern även temakvällar och diverse kurser och studiebesök.

Festkommitten ordnar festligheter i Loftet (plats för över 100 personer), i skärgården och en höstfest iland.

Sällskapets medlemmar har tillgång till denna hemsida och en medlemstidning – TBS-nytt – som kommer 2-3 gånger per år. Klubben har cirka 500 medlemmar.

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in