Styrelse

E-post till styrelsen  styrelse@trbs.se

Leif__Johansson_Seglingskommitten

Ordförande
Leif R Johansson
070-793 17 03
ordforande@trbs.se

 Hans-Strandell

Sekreterare
Hans Strandell
08-770 31 55
070-7575263
sekreterare@trbs.se


Kassör
Ingemar Hansson
076-142 41 66
kassor@trbs.se

Varvschef
Rolf Elwin
070-692 49 56
varvschef@trbs.se

Administration och informationsansvarig
Johan Lindström
072-521 76 27
tbsregister@trbs.se


Miljöansvarig
Magnus Montgomery
070-814 45 85

miljo@trbs.se

 
Hamnkapten
Gunnar Klintarp
070-355 12 75
 

Stefan-Hermanson

Maskinansvarig
Stefan Hermansson
073-633 51 09
maskin@trbs.se

 

Ungdomssektionen
Maria Suneson Walldow
070-834 40 01
ungdom@trbs.se

Seglingssektionen
Per Englund, 076-569 67 18
segling@trbs.se

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in