MEDLEM

TBS är en idell förening som drivs helt av medlemmarna själva. Verksamheten bygger på att alla lojalt ställer upp för klubbens bästa. Därför följer med din båtplats vaktgång, arbetsplikt och deltagande vid sjösättning och upptagning. Vi underhåller tillsammans bryggor, byggnader och teknisk utrustning och strävar efter att få en god organisation på arbetet genom att tillvarata medlemmarnas kompetens på olika områden. På så vis har vi i egen regi åstadkommit en väl fungerande båtklubb till en rimlig kostnad för klubbens medlemmar.

Trollbäckens båtsällskap  |  Box 2072  |  135 02 Tyresö
Logga in