Sommarinfo från styrelsen

Sommaren och semesterperioden närmar sig nu snabbt och Styrelsen önskar alla medlemmar en härlig sommar med mycket båttid. Nedan följer lite information som gäller sommarens och höstsäsongens verksamhet.
COVID-19
Coronaviruset ställer till det också för TBS, som vi tidigare meddelat. Årsmötet kunde, via
länk, ändå hållas. Protokollet finns på hemsidan. Sjösättningarna har tagit lite tid men kunde genomföras utan problem. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortsatt även hos oss och vi hoppas att alla respekterar dessa så vi slipper sprida smitta i klubben och fortsatt i samhället.
Nya medlemmar
Under året har ett antal nya medlemmar kommit till klubben med sina båtar. Vi hälsar dessa
extra välkomna och låt oss alla hjälpas åt så de känner sig hemma. Det blir ju alltid en massa
funderingar när man kommer till en ny klubb.
TBS 50 år 2020 – Uppskjutet jubileumsfirande
Styrelsen har beslutat uppskjuta vårt jubileumsår till 2021. Det gäller närmast
jubileumsmiddagen som ju planerades hållas 15 augusti. Detta arrangemang flyttar vi, med
nytt mod och engagemang, till nästa år. Hoppas på er förståelse och att vi gemensamt kan se fram emot ännu större festligheter.
Avtalet om delaktighet i Härsö som klubbholme uppsagt
Tyvärr får vi konstatera att vi inte längre är delaktiga i Härsö som klubbholme. Nacka
förenade båtklubbar har sagt upp avtalet, vilket innebär TBS medlemmar inte längre har rätt att ankra vid bryggorna där. Skälet tycks vara att de enbart vill tillgodose de egna
medlemmarna tills vidare. Vi får respektera detta och ber följaktligen våra medlemmar att
göra så.
Seglingsprogrammet
Kräftköret 15 augusti planeras att seglas i stort sett som vanligt, dock kommer vi inte att
arrangera kräftskivan på fredagen. Åland Offshore Race 17-19 september planeras att
genomföras alternativt med restriktioner och alternativ bana då vi följer folkhälsomyndigheternas och Finlands riktlinjer kring Covid-19.
Våra hamnar
Sommarplatserna är nu i det närmaste fyllda. Vi vill påminna om gällande el-regler för att
undvika skador på brygginfästningar och anoder i båtarna (se hemsidan för mer information).
Se också över era förtöjningar och byt till ryckdämpare i gummi så vi får en tystare hamn
utan gnissel.
Bokning och betalning av vinterplats
Inom kort får ni ett mail om behov av vinterplats som ni bör svara på direkt för vår planering
av upptagningen. Faktura kommer att skickas ut i mitten av augusti med betalning samma
månad.
Ungdomsverksamheten
Vårens seglarskola har gått att genomföra relativt smärtfritt trots Corona. Vi har samlats i
mindre gruppen och försökt hålla avstånd så gott som möjligt, vilket vi kommer att fortsätta med under höstterminen. Under våren införskaffades en ny Rib-båt till seglarskolan, ett tacksamt tillskott för att kunna hålla en god säkerhet på vattnet. Under sommaren har vi ingen verksamhet. Dock har det efterfrågats, vilket vi tar till oss och kommer att diskutera inför nästa sommar. Höstterminen drar igång den 18 augusti igen.
Vår ansökan om tillstånd och utbyggnad i Vissvasshamnen
Vår ansökan om tillstånd samt att bygga vågbrytare i Vissvass är inlämnad och behandlas f.n. hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Beslut planeras till hösten och har vi tur kan vi börja lägga ut vågbrytare under vintern.


Har Ni funderingar så tveka inte att kontakta oss.
Nu håller vi tummarna för en fortsatt härlig sommar och önskar alla en fin Båtsommar

STYRELSEN