Kallelse till höstmöte

Måndagen den 23 november 2020 kl 1900
Höstmötet kommer att hållas digitalt via web-länk. Se instruktion, dagordning och verksamhetsplan här.