Navigationskurser på distans.

Fulltecknad. Kunskap, säkerhet och sjömanskap är viktigt! Därför kommer vi i år erbjuda navigationskurser på distans. Då Covid-19 fortsatt kommer påverka oss har styrelsen beslutat att inte ha sammankomster under våren. Normalt arrangerar vi dessa kurser på i egen regi, men i år gör vi ett undantag och tar extern hjälp för distansutbildning. Vi har förhandlat oss till 20% rabatt av priset. Det innebär att en kombinerad Förarintygs- och Kustskepparintygskurs är priset normalt 2000 kr för båda. Med rabatt, 1600 kr för våra medlemmar. Utöver detta har klubben för avsikt att bidra med en gratifikation vid avlagd examen. Här kommer ungdomar att prioriteras men blir det lika många som går kursen som tidigare år kommer det landa på 600 kr, det vill säga du betalar 1000 kr själv, halva priset.

Information och anmälan

Igen, vi gör satsningar som denna för att öka säkerheten och den nautiska kompetensen i klubben. Som parentes kan nämnas att vi är högt skattade hos försäkringsbolagen för vårt säkerhetstänkande. Detta är oss alla till gagn.

Hälsningar
Per Englund, Segelsektionen