Åland Offshore race

Trollbäckens Båtsällskaps
Inbjudningssegling
ÅLAND Offshore RACE 19 – 21 september 2019

SRS-tävling för kölbåtar med jaktstart

Bana (Etapp 1):
Start vid Östra Stendörren torsdagen den 19/9 2019. Målgång sker i Mariehamn, Västra hamnen. Total längd 74 nm. Se seglingsföreskrifterna för detaljer.

Program i Mariehamn:
Dusch och bastu, sedan en gemensam middag på restaurang Nautical, fredag kl. 19.00 (sv.tid) Därefter prisutdelning av etapp 1.

Bana (Etapp 2) :
Skepparmöte på lördag kl. 08.00 (sv.tid) Då lämnas all information om etapp 2 (ca 38 nm), även denna segling avslutas med bastu, middag, prisutdelning för hela regattan på Blidö hamnkrog.

Anmälan senast 13 september:
Anmälan via mail till . Uppge klass (DH eller SRS A), skeppare, båt, segelnr, båtnamn, SRS-tal (enligt mätbrev), klubb, besättningsantal samt mobilnummer och VHF-anrop. Om AIS finns ombord, uppge även MMSI-nummer i anmälan. Ändring av SRS-tal får göras t.o.m. 2019-09-13.
Notera även antal ätande till respektive middagar (se nedan för justering).
Startavgiften 700:- betalas in till Leif Johansson, Swedbank konto 8327-9, 9349501990 senast 13/9. Glöm ej ange avsändare (Båtnamn) i meddelanderutan.

Övrigt:
För deltagande i DH klass krävs personlig PLB eller AIS sändare för båda i besättningen. I SRS A är minsta besättningsantal 3 personer. VHF måste finnas ombord. Båda delseglingarna räknas ihop för en total resultatlista. Hamnavgifter betalas direkt till resp. hamnkapten. Avviker Ni från inbokad middag debiteras Ni 50% av kuvertavgiften. Mindre justering av antalet middagsgäster kan göras fram till start 19/9.

För info ring:
Leif R Johansson 070-793 1703
Göran Ricking 070-698 3341

All info såsom föreskrifter, startlistor o.dyl kommer att visas som pdf-filer här på TBS hemsida alternativt TBS Åland Offshore Race på Facebook.

Startlista Åland Offshore Race 2019[2176]

Middagstider Mariehamn

Allmän Info TBS Åland Offshore Race 2019

Loggblad Åland Race 2019 Etapp 1

Loggblad TBS Åland Offshore Race 2019 Etapp 2

Seglingsföreskrifter – TBS Åland Offshore Race 2019 Version 2.0

Deltagarlista Åland Offshore Race 2019

Tävlingsledningen för TBS Åland Offshore Race 
Göran & Leif