Åland Offshore race inställt 2020 – Ersätts av TBS Offshore race!

Trollbäckens Båtsällskaps Inbjudningssegling TBS Offshore Race 17 – 19 sept. 2020

Här kan du hämta resultatlistorna.

SRS-tävling för kölbåtar med jaktstart i Svenska vatten.

Förtydligande. Vi kommer att segla BANA 1B (dvs inomskärsbanan) enligt Loggblad Bana 1B och Seglingsföreskrifterna version 2

Här kan du läsa Startlistan, aktuella seglingsföreskrifter och loggblad.

Bana (Etapp 1):

Start vid Östra Stendörren torsdagen den 17/9 2020. Målgång sker i Nynäshamn. Total längd 80 nm. Se seglingsföreskrifterna för detaljer.

Program i Nynäshamn:

Prisutdelning av etapp 1 där priser delas ut till respektive båt. Ingen gemensam samling och inga gemensamma aktiviterer pga av Covid-19 situationen. Följ även gästhamnens restriktioner.

Bana (Etapp 2) :

Digitalt skepparmöte på lördag kl. 08.00. Start i Nynäshamn lördagen den 17/9 2020. Målgång sker vid Östra Stendörren. Total längd ca 35 nm. Se seglingsföreskrifterna för detaljer. Inga aktiviteter sker efter målgång. Prisutdelning för etapp 2 samt hela racet kommer att ske separat vid senare tillfälle.

Anmälan senast 11 september

Anmälan via mail till .Uppge klass (DH eller SRS A), skeppare, båt, segelnr, båtnamn, SRS-tal (enligt mätbrev), klubb, antal samt mobilnummer och VHF- anrop. Om AIS finns ombord, uppge även MMSI-nummer i anmälan. Ändring av SRS-tal får göras t.o.m. 2019-09-11. Startavgiften 400: – betalas in till Trollbäckens Båtsällskap, SWISH nummer 1230257808 senast 11/9. Glöm ej ange Båtnamn i meddelanderutan. Efteranmälan kan komma att accepteras till 16/9 mot förhöjd startavgift 600:- och endast med högsta SRS-tal för respektive klass(SRS alt SRSs).

Övrigt:

För deltagande i DH klass krävs personlig PLB eller AIS sändare för båda i besättningen. I SRS A är minsta besättningsantal 3 personer. Båda delseglingarna räknas ihop för en total resultatlista. Hamnavgifter betalas direkt till hamnkapten i Nynäshamn.

För info ring:
Göran Ricking 070-698 3341
Leif R Johansson 070-793 1703
Per Englund 076-5696718

All info såsom föreskrifter, startlistor o.dyl hämtas på TBS hemsida alternativt TBS Offshore Race 2020 på Facebook