Åland Offshore race

Trollbäckens Båtsällskaps Inbjudningssegling
ÅLAND Offshore RACE 17-19 september 2020.

För TBS medlemmar kommer Åland Offshore Race även att vara TBS klubbmästerskap 2020.

Vi följer Folkhälsomyndighetens samt Finlands rekommendationer om Covid-19 vilket kan påverka hur vi genomför årets Åland Offshore Race.

SRS-tävling för kölbåtar med jaktstart

Bana (Etapp 1):
Start vid Östra Stendörren torsdagen den 17/9 2020. Målgång sker i Mariehamn, Västra hamnen. Total längd 74 nm. Se seglingsföreskrifterna för detaljer.

Program i Mariehamn:
Dusch och bastu, sedan en gemensam middag på restaurang Nautical, fredag kl. 19.00 (sv.tid). Därefter prisutdelning av etapp 1.

Bana (Etapp 2) :
Skepparmöte på lördag kl. 08.00 (sv.tid). Då lämnas all information om etapp 2 (ca 38 Nm), även denna segling avslutas med bastu, middag, prisutdelning för hela regattan på Blidö hamnkrog.

Anmälan senast 11 september
Anmälan via mail till . Uppge klass (DH eller SRS A), skeppare, båt, segelnummer, båtnamn, SRS-tal (enligt mätbrev), klubb, besättningsantal samt mobilnummer och VHF-anrop. Om AIS finns ombord, uppge även MMSI-nummer i anmälan. Ändring av SRS-tal får göras t.o.m. 2019-09-11.

Notera även antal ätande till respektive middagar (se nedan för justering). Startavgiften 700: – betalas in till Trollbäckens Båtsällskap, SWISH nummer 1230257808 senast 11/9. Glöm ej ange ÅOR samt Båtnamn i meddelanderutan.

Efteranmälan kan komma att accepteras till 16/9 mot förhöjd startavgift 1200:- och endast med högsta SRS-tal för respektive klass (SRS alt SRSs).

Övrigt:
För deltagande i DH klass krävs personlig PLB eller AIS sändare för båda i besättningen. I SRS A är minsta besättningsantal 3 personer. VHF måste finnas ombord. Båda delseglingarna räknas ihop för en total resultatlista. Hamnavgifter betalas direkt till resp. hamnkapten. Avviker ni från inbokad middag debiteras ni 50 % av kuvertavgiften. Mindre justering av antalet middagsgäster kan göras fram till start 17/9.

För info ring:
Leif R Johansson 070-793 1703
Göran Ricking 070-698 3341

All info såsom föreskrifter, startlistor o.dyl kommer att visas som pdf-filer här på TBS hemsida alternativt TBS Åland Offshore Race på Facebook.