Höstmöte 2021

Välkomna på TBS höstmöte 2021 i Tyresö Bygdegård och via webblänk.
Tisdagen den 23 november kl 19.00
Tyresö Bygdegård, Kyrkvägen 7
Länk för att ansluta digitalt skickas ut en vecka före mötet.
Läs mer