Problem att nå hemsidan?

Den 30 september så gick ett vanligt förekommande s.k. root-certifikat på internet ut och som begränsar många med äldre datorer eller andra enheter att besöka många webbplatser, däribland TBS hemsida. Om du använder något av nedanstående operativsystem eller webbläsare så kan du påverkas då dessa inte längre stöder gällande säkerhetskrav.

  • macOS 10.12 (Sierra) eller äldre
  • iOS 9 eller lägre (iPhone 4s eller äldre)
  • Windows XP Service Pack 2 eller äldre
  • Android äldre än 7.1.1
  • Mozilla Firefox äldre än 50

Det är alltså viktigt att du håller din dator, telefon eller surfplatta uppdaterad, Om enheten är för gammal för att kunna uppdateras så är det förmodligen dags att fundera på utbyte till en modernare enhet.

Mer (teknisk) information finns att hitta på engelska via Let’s Encrypt-webbplats: https://letsencrypt.org/docs/dst-root-ca-x3-expiration-september-2021/

Mer information finns också här: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.756309/utganget-certifikat-kan-stalla-till-det-for-manga-anvandare