Årsmöte 2022

Välkomna på Trollbäckens Båtsällskaps årsmöte 2022.
Onsdagen den 23 mars kl 18.30
Pilgrimskapellet, Tyresö Församlingshem, Kyrkvägen 6,
samt via Zoom enligt länk i bifogat dokument.