Sjösättning 2022

Måndag 31 januari öppnar schemorna för att boka sjösättning i vår. Man bokar en dag för sjösättning och blir sedan ca. en vecka före sin sjösättning tilldelad en tid för sjösättning vald dag. Man kan inte själv välja tid utan blir tilldelad en tid som är lämplig ur ett effektivitetsperspektiv. Båtägare som sjösätter själva med egen trailer ska inte boka sjösättningstid i schemorna. Ni kommer att bli informerade om vad som gäller för er sjösättning separat.
 
När ett datum är fullbokat i schemat så får man välja ett annat datum istället.
Vi vill påminna om att alla båtar ska vara sjösatta senast sista sjösättningsdagen. Inga båtar får ligga kvar på land över sommaren. Undantag kan medges av styrelsen genom varvschefen vid sjukdom. 

Vi förutsätter att WHO och FHM kommer ta bort klassificeringen av Covid -19 som pandemi innan sjösättningarna. Det innebär att den tidigare generella dispensen att få ligga kvar på land p.g.a. pågående pandemi inte längre gäller. Du som trots det är oroad och inte vill vistas på varvet måste se till att din båt på annat sätt blir klar och kan sjösättas.

Eventuell frågor om sjösättningar som ni inte finner svar på på hemsidan ställer ni på mail till varvet@trbs.se.